Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Začetek dela
POZOR
Kakor hitro vklopite napravo, se čistilna valja začneta
vrteti. Da se naprava ne premika sama, jo trdno držite
za ročaj.
Zagotovite, da je rezervoar za svežo vodo napolnjen in
da je rezervoar za umazano vodo nameščen na napra-
vi.
Slika
 Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
Slika
 Za hitro navlažitev valjev postajo za čiščenje s po-
močjo merilnega lončka napolnite s 50 ml sveže
vode.
 Vklopite napravo in jo pustite, da 5 sekund deluje v
postaji.
Naprava se optimalno navlaži za hitro čiščenje.
Slika
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
Slika
 Napravo za nosilni ročaj dvignite iz čistilne postaje
in jo postavite na tla.
 Napravo trdno držite za ročaj.
Slika
 Za vklop pritisnite stikalo naprave (vklop/izklop).
Dolivanje čistilne tekočine
POZOR
Pred polnjenjem rezervoarja za svežo vodo izpraznite
rezervoar za umazano vodo. Na ta način preprečite pre-
livanje umazane vode čez rob rezervoarja.
Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vo-
do".
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo.
Slika
 Primite za ročaj rezervoarja za svežo vodo in ga
odstranite iz naprave.
Slika
 Odprite zamašek rezervoarja.
 Rezervoar za svežo vodo napolnite s hladno ali
mlačno vodovodno vodo.
 Po potrebi dodajte čistilno ali negovalno sredstvo.
 Pri polnjenju ne presezite oznake „MAX".
 Zaprite zapiralo rezervoarja.
Slika
 V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.
Rezervoar za svežo vodo mora biti nepremično na-
meščen v napravi.
Praznjenje rezervoarja za umazano vodo
POZOR
Da preprečite prelivanje umazane vode čez rob rezer-
voarja, redno preverjajte nivo vode. Oznaka „MAX" ne
sme biti presežena.
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo.
Slika
 Rezervoar za umazano vodo držite za spodnjo pri-
jemalno letev, pri tem zgornjo prijemalno letev s
palcem potisnite navzdol.
Slika
 Odstranite rezervoar za umazano vodo.
138
Slika
 Z rezervoarja za umazano vodo snemite pokrov.
 Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
 Pokrov/ločilnik glede na umazanijo očistite z vodo-
vodno vodo.
 Pokrov namestite na rezervoar za umazano vodo.
Pokrov mora biti nepremično nameščen na rezer-
voarju za umazano vodo.
Slika
 V stroj vstavite rezervoar za čisto vodo.
Rezervoar za umazano vodo mora biti nepremično
nameščen v napravi.
Prekinitev obratovanja
Slika
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo.
POZOR
Napravo med prekinitvami dela vedno postavite v čistil-
no oz. parkirno postajo, da zavarujete njen položaj. Če
naprava ni stabilna, se lahko prevrne, pri tem pa iz nje
iztečejo tekočine, ki poškodujejo tla.
Slika
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo.
Slika
POZOR
Po koncu dela napravo sperite.
Glejte poglavje „Čiščenje naprave s spiranjem".
Slika
 Napravo v celoti izpraznite.
Slika
do
Slika
 Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umaza-
no vodo".
 Odstranite ostanke vode v rezervoarju za svežo
vodo ali v čistilni postaji.
Slika
 Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
Slika
 Omrežni kabel navijte na kljuko za kabel.
 Omrežni kabel pritrdite s kabelsko sponko.
Shranjevanje naprave
POZOR
Da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav, pred skladi-
ščenjem naprave popolnoma izpraznite rezervoar za
svežo in rezervoar umazano vodo.
Slika
 Napravo dvignite za nosilni ročaj in jo odnesite na
mesto za shranjevanje.
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo, da zavarujete
njen položaj.
 Napravo shranite v suhih prostorih.
– 9
SL
Izklop naprave

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: