Download  Print this page

Advertisement

Sluk for maskinen
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
BEMÆRK
Når arbejdet er afsluttet, skal apparatet rengøres ved
hjælp af en skylleproces.
Se kapitlet "Apparatrengøring ved hjælp af skyllepro-
ces".
Figur
 Tøm apparatet helt.
Figur
til
Figur
 Tøm snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Tøm vandet af, hvis der stadig befinder sig vand i
friskvandsbeholderen eller rengøringsstationen.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
Figur
 Vikl netkablet op på kabelkrogene.
 Fiksér netkablet med kabelklips.
Opbevaring af damprenseren
BEMÆRK
For at undgå lugtudvikling skal ferskvand- og snavse-
vandstanken tømmes helt ved opbevaring af maskinen.
Figur
 Løft apparatet i bærehåndtaget, og bær det hen til
opbevaringsstedet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen, så det
står sikkert.
 Opbevar maskinen i tørre rum.
Pleje og vedligeholdelse
Apparatrengøring ved hjælp af skylleproces
BEMÆRK
Når arbejdet er afsluttet, skal apparatet altid skylles
igennem med rent vand i rengøringsstationen. På den
måde rengøres apparatet optimalt og det forhindres, at
der opstår snavs- og bakterieopsamlinger eller ubeha-
gelig lugt i apparatet.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
 Fyld i forbindelse med skylleprocessen ferskvand-
stanken med koldt eller lunkent postevand for at
fjerne rengøringsmiddelrester helt fra sugehove-
dets sugekanaler og sprækker.
 Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
Figur
 Tag snavsevandsbeholderen ud og tøm den.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Fyld målebægeret med 200 ml vand.
 Fyld vandet på rengøringsstationen.
 Ved behov kan der påfyldes rengøringsmiddel fra
KÄRCHER til skylleprocessen.
 Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde ma-
skinen.
 Lad apparatet køre i 30-60 sekunder, indtil vandet
er suget helt op af rengøringsstationen.
Nu er skylleprocessen afsluttet.
OBS
Jo længere apparatet er tændt, desto mindre restfugtig-
hed forbliver der i rengøringsvalserne.
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
 Tag friskvandsbeholderen ud og tøm den, hvis der
stadig befinder sig vand i friskvandsbeholderen.
Figur
 Tøm snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Tøm vandet af, hvis der stadig befinder sig vand i
rengøringsstationen.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
Figur
 Vikl netkablet op på kabelkrogene.
 Fiksér netkablet med kabelklips.
Rengøring af valserne
BEMÆRK
Inden apparatet anbringes på gulvet og valserne tages
ud, skal friskvandsbeholderen og snavsevandsbehol-
deren tømmes. Så undgås det, at der løber væske ud af
beholderne, mens apparatet befinder sig på gulvet.
OBS
Hvis rengøringsvalserne er meget snavsede, kan de
rengøres hver for sig.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
 Tag friskvandsbeholderen ud og tøm den, hvis der
stadig befinder sig vand i friskvandsbeholderen.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
 Tømning af friskvandstanken.
Figur
 Tøm snavsevandsbeholderen.
Figur
 Drej rengøringsvalserne ud ved håndtagsfordyb-
ningen.
 Rens rengøringsvalserne under rindende vand.
eller
 Vask rengøringsvalserne i vaskemaskinen på op til
60 °C.
BEMÆRK
Anvend intet blødgøringsmiddel, hvis den vaskes i va-
skemaskinen. Så bliver mikrofibrene ikke beskadiget,
og rengøringsvalserne bevarer deres høje virknings-
grad.
Rengøringsvalserne må ikke komme i tørretumbleren.
 Lad rengøringsvalserne lufttørre efter rengøringen.
Figur
 Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholde-
ren.
 Vær opmærksom på farvemarkeringen på valser-
nes inderside og valseholderen på apparatet
(f.eks. blå til blå).
 Efter monteringen skal du kontrollere, at rengø-
ringsvalserne er fastmonterede.
– 10
DA
67

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: