Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Početak rada
PAŽNJA
Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju da se
okreću. Kako se uređaj ne bi samostalno pomerao,
morate držati ručicu.
Postarati se da je rezervoar za svežu vodu napunjen
vodom i da je rezervoar za prljavu vodu postavljen na
uređaju.
Slika
 Strujni utikač utaknite u utičnicu.
Slika
 Za brzo postizanje vlažnosti valjaka, stanicu za
čišćenje napuniti sa 50 ml sveže vode uz pomoć
merne čaše.
 Uključiti uređaj i pustiti u rad u stanici na 5 sekundi.
Uređaj, na taj način, poseduje optimalnu vlažnost
čime se omogućava brzo čišćenje.
Slika
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
Slika
 Uređaj pomoću ručke za nošenje izvaditi iz stanice
za čišćenje i postaviti na pod.
 Uređaj čvrsto držati za ručku.
Slika
 Za uključivanje pritisnite uključno/isključni prekidač
uređaja.
Dopunjavanje tečnosti za čišćenje
PAŽNJA
Pre punjenja rezervoara za svežu vodu isprazniti
rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se sprečava
prelivanje rezervoara za prljavu vodu.
Vidi poglavlje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".
Slika
 Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.
Slika
 Rezervoar sveže vode izvaditi iz uređaja povlačeći
ručku.
Slika
 Otvorite zatvarač rezervoara za gorivo.
 Rezervoar sveže vode napuniti hladnom ili mlakom
običnom vodom.
 Po potrebi dodati sredstvo za čišćenje ili negu.
 Oznaka "MAX" ne sme da se prekorači prilikom
punjenja.
 Zatvorite zatvarač rezervoara.
Slika
 Rezervoar sveže vode stavite u uređaj.
Rezervoar sveže vode mora da čvrsto leži u
uređaju.
Pražnjenje rezervoara prljave vode
PAŽNJA
Kako ne bi došlo do prelivanja rezervoara za prljavu
vodu, nivo vode mora redovno da se proverava.
Oznaka "MAX" ne sme da se prekorači.
Slika
 Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.
Slika
 Rezervoar za prljavu vodu držati za donju letvicu
ručke, pri tome gornju letvicu ručke palcem
pritiskati prema dole.
Slika
 Izvaditi rezervoar za prljavu vodu.
178
Slika
 Skinuti poklopac rezervoara za prljavu vodu.
 Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
 U zavisnosti od stepena zaprljanosti, poklopac/
separator i rezervoar za prljavu vodu očistiti
običnom vodom.
 Postaviti poklopac rezervoara za prljavu vodu.
Poklopac mora da čvrsto nalegne na rezervoar za
prljavu vodu.
Slika
 Rezervoar za prljavu vodu stavite u uređaj.
Rezervoar za prljavu vodu mora da čvrsto leži u
uređaju.
Slika
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
Slika
 Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.
PAŽNJA
Zbog stabilnosti, uređaj tokom prekida u radu uvek
odložiti u stanicu za čišćenje odn. odlaganje. Usled
nedovoljne stabilnosti uređaj može da se prevrne i pri
tome može doći do isticanja tečnosti koje će oštetiti
podnu oblogu.
Isključivanje uređaja
Slika
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
Slika
 Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.
Slika
PAŽNJA
Nakon završetka rada izvršiti čišćenje uređaja
postupkom ispiranja.
Vidi poglavlje "Čišćenje uređaja postupkom ispiranja".
Slika
 Uređaj u potpunosti isprazniti.
Slika
do
Slika
 Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavlje "Pražnjenje rezervoara za prljavu
vodu".
 Ako u rezervoaru za svežu vodu ili stanici za
čišćenje još uvek ima vode, onda vodu isprazniti.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
Slika
 Mrežni kabl namotati oko kuke za kabl.
 Mrežni kabl fiksirati pomoću kablovskog uskočnog
zatvarača.
Skladištenje uređaja
PAŽNJA
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa prilikom
skladištenja uređaja rezervoar sveže vode i rezervoar
za prljavu vodu moraju u potpunosti da se isprazne.
Slika
 Uređaj odneti na mesto za čuvanje držeći ga za
ručku za nošenje.
Slika
 Za bezbedno odlaganje uređaj postaviti u stanicu
za čišćenje.
 Uređaj čuvajte u suvim prostorijama.
– 9
SR
Prekid rada

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: