Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Технически данни
Електрозахранване
Напрежение
Градус на защита
Клас защита
Данни за мощността
Потребяема мощност
Обороти на валяците в минута
Количество на пълнене
Резервоар чиста вода
Почистваща станция
Размери
Дължина на кабела
Тегло (без почистващи течно-
сти)
Дължина
Широчина
Височина
Запазваме си правото на технически измене-
ния!
190
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 U/min
400 мл
200 мл
7,0 м
5,0 кг
320 мм
270 мм
1220 мм
– 13
BG

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: