Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Ved lengre arbeidspauser og
etter bruk må apparatet slås
av med hovedbryteren/appa-
ratbryteren og trekke ut støp-
selet.
 Maskinen skal ikke brukes
ved temperaturer under 0 °C.
 Beskytt apparatet mot regn.
Det må ikke oppbevares
utendørs.
Beskrivelse av apparatet
 Illustrasjoner se utfoldingssidene!
1
PÅ/AV-bryter
2
Håndtak
3
Kabelholder
4
Nettledning
5
Kabelclips
6
Bærehåndtak
7
Lokk bruktvanntank/avskiller
8
Spillvanntank
9
Gripespor rengjøringsvals
10
Rengjøringsvalser
11
Deksel sugehode
12
Låsing sugehode
13
Rentvannstank
14
Håndtak renvanntank
15
Rengjørings-/parkeringsstasjon
16
Filterinnsats
17
Rengjøringsmiddel
Montering
 Illustrasjoner se utfoldingssidene!
Figur
 Sett inn håndtaklisten til anslaget i grunnenheten til
den klikker på plass.
Gripelisten må sitte godt fast i enheten.
Ta i bruk
Fylle rentvannsbeholderen
Figur
 Plasser enheten i rengjøringsstasjonen for å sikre
stabiliteten.
Figur
 Ta ut renvanntanken fra enheten i håndtaket.
Figur
 Åpne tanklokket.
 Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra
springen.
 Ved behov kan KÄRCHER rengjørings- og pleie-
middel fylles i renvanntanken.*
Se kapittelet "Rengjørings- og pleiemidler".
RM 536
NO
 Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.
 Lukk tanklokket.
Figur
 Sett rentvannstanken i apparatet.
 Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.
OBS
* Sørg for å overholde doseringsanbefalingen for ren-
gjørings- og pleiemidler.
Generelle anvinsninger for
betjening
OBS
Figur
Enheten må kun absorbere smuss og væsker (maks.
250 ml).
Figur
Før du starter arbeidet, må du fjerne evt. gjenstander,
f.eks. skår, småstein, skruer eller leketøydeler fra gul-
vet.
Kontroller gulvet på et lite synlig sted for vanntetthet før
du bruker enheten. Må ikke brukes på vannfølsomme
overflater, f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan
trenge inn og skade gulvet).
Merknader
For å unngå å snuble i strømledningen, må du holde
håndtaket i den ene hånden og strømledningen i den
andre hånden.
Figur
Arbeid bakover mot døren for å hindre at det blir fotspor
på det nyvaskede gulvet.
 Hold enheten i en vinkel på omtrent 60 grader i
håndtaket.
 Rengjøring av gulvet foregår ved å bevege enheten
forover og bakover i en hastighet som ved støvsu-
ging.
 Ved sterk nedsmussing lar du enheten gli langsomt
over gulvet.
 Ved leveringsomfang av valseparene i grått og gult:
Begge valseparene har den samme funksjonalite-
ten, men kan brukes til ulike bruksområder (f.eks.
fargeskille for kjøkken og bad).
Arbeidsstart
OBS
Straks enheten blir slått på, begynner rengjøringsvalse-
ne å rotere. Håndtaket må holdes fast slik at enheten
ikke beveger seg av seg selv.
Sørg for at renvanntanken er fylt med vann og at brukt-
vanntanken er satt inn i enheten.
Figur
 Sett støpselet i en veggkontakt.
Figur
 Fyll et målebeger med 50 ml ferskvann til å fukte
valsen på rengjøringstasjonen.
 Slå på enheten og kjør den i 5 sekunder i stasjonen.
Enheten har deretter optimal fuktighet for å utføre
en rask rengjøring.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Ta enheten ut av rengjøringsstasjonen og sett den
på gulvet.
 Hold enheten fast i håndtaket.
Figur
 Trykk på bryteren for å slå på (på/av).
– 8
Drift
73

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: