Download  Print this page

Advertisement

Zuigvermogen vermindert
Zuigkanalen en gleuf van de zuigkop zijn verstopt.
Afbeelding
 Afdekking van de zuigkop wegnemen en zuigkop
reinigen.
Zie hoofdstuk "Zuigkop reinigen".
Apparaat verliest vuil water
Vuilwaterreservoir is te vol.
Afbeelding
tot
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir meteen leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".
Vuilwaterreservoir is niet correct in het apparaat ge-
plaatst.
 Controleren of het deksel vast op het vuilwaterre-
servoir zit.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".
Afscheider is verstopt.
 Deksel van het vuilwaterreservoir wegnemen en
afscheider reinigen.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".
Het filternet van de afscheider van het vuilwaterreser-
voir werd bij de reiniging beschadigd.
 Afscheider vervangen.
Apparaat laat strepen op de vloer achter
Reinigings- of onderhoudsmiddelen zijn niet geschikt
voor het apparaat of foute dosering.
 Gebruik de door de fabrikant aanbevolen reini-
gings- of onderhoudsmiddelen.
Zie hoofdstuk "Reinigings- en onderhoudsmidde-
len".
 Let op de doseringsinstructies van de fabrikant.
Eerste bevochtiging van de walsen werd niet of te kort
uitgevoerd en de walsen zijn daardoor niet volledig be-
vochtigd (walsen reinigen daarom slechts gedeeltelijk).
Afbeelding
 Walsen volledig bevochtigen.
De handgreep van het basisapparaat
verwijderen
LET OP
Verwijder de handgreep na de montage niet meer van
het basisapparaat.
De handgreep mag alleen van het basisapparaat wor-
den verwijderd wanneer het apparaat voor servicedoel-
einden wordt verzonden.
Afbeelding
Zie afbeelding aan het einde van de gebruiksaanwijzing
 Steek de schroevendraaier in een hoek van 90 gra-
den in de kleine opening aan de achterkant van de
handgreep en verwijder de handgreep.
LET OP
Let erop dat de verbindingskabel tussen het basisappa-
raat en de handgreep niet wordt beschadigd.
Technische gegevens
Stroomaansluiting
Spanning
Veiligheidsklasse
Beschermingsklasse
Capaciteit
Opnamecapaciteit
Walsomwentelingen per minuut
Inhoud
Schoonwaterreservoir
Reinigingsstation
Afmetingen
Lengte snoer
Gewicht (zonder reinigingsvloei-
stoffen)
Lengte
Breedte
Hoogte
Technische veranderingen voorbehouden!
– 12
NL
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 u/min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
45

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: