Download  Print this page

Advertisement

Abi häirete korral
Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise
kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või
siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tun-
nustatud klienditeeninduse poole.
Puuduv valtside niisutus puhta veega
Filtrielementi pole paigaldatud.
Joonis
 Võtke puhta vee paak välja ja pange filtripadrun
sisse, tihvtiga ülespoole.
Filtrielement on paigaldatud tagurpidi.
 Võtke filtripadrun välja ja pange sisse, tihvtiga üles-
poole.
Imivoolik on mustuse kogunemise tõttu ummistunud.
 Imivoolik tuleb ettevaatlikult eraldada imiotsakust
ja põhiseadmest.
 Asetage imivoolikud 10 kuni 20 minutiks külma vette.
 Imivoolikute pesemiseks tuleb kasutada vahen-
deid, mis ei ole teravad, ja/või voolavat vett.
Seade ei ime mustust sisse
Aurukatlas ei ole vett.
 Lisage vett.
Puhta vee paak ei istu seadmes õigesti.
 Paigaldage puhta vee paak nii, et see oleks kindlalt
seadmes kinni.
Puhastusvaltsid on puudu või ei ole õigesti paigaldatud.
Joonis
 Paigaldage puhastusvaltsid või keerake puhastus-
valtsid kuni piirajani valtsihoidikusse.
Puhastusvaltsid on määrdunud või kulunud.
 Puhastage puhastusvaltsid.
või
 Asendage puhastusvaltsid.
Valtsid ei pöörle
Valtsid blokeeritakse.
Joonis
 Võtke valtsid välja ja kontrollige, ega mõni ese või
võrgukaabel pole valtsidesse kinni kiilunud.
Vali kolin sisselülitamisel
Valtsid on liiga kuivad.
 Niisutage valtse või niisutage seadet 200 ml veega
parkimisjaamas.
Kloppiv müra imipeas
Imipeas on detailid (nt kivid või killud).
Joonis
 Võtke imipea kate ära ja puhastage imipea.
Vt ptk „Imipea puhastamine".
Imemisjõud väheneb
Imikanalid ja imipea pilud on ummistunud.
Joonis
 Võtke imipea kate ära ja puhastage imipea.
Vt ptk „Imipea puhastamine".
Seadmest lekib must vesi
Musta vee paak on liiga täis.
Joonis
kuni
Joonis
 Tühjendage kohe musta vee paak.
Vt ptk „Musta vee paagi puhastamine".
Musta vee paak ei ole õigesti seadmes.
 Kontrollige, kas kaas on kindlalt musta vee paagi
peal.
Vt ptk „Musta vee paagi puhastamine".
Separaator on ummistunud.
 Eemaldage musta vee paagi kaas ja puhastage se-
paraator.
Vt ptk „Musta vee paagi puhastamine".
Musta vee paagi separaatori filtrivõrku kahjustati puhas-
tamisel.
 Uuendage separaatorit.
Seade jätab põrandale triipe
Puhastus- või hooldusvahend ei sobi seadme jaoks või
on valesti doseeritud.
 Kasutage tootja poolt soovitatud puhastus- ja hool-
dusvahendeid.
Vt ptk „Puhastus- ja hooldusvahendid".
 Järgige tootja doseerimisandmeid.
Valtside esmast niisutamist ei teostatud või teostati liiga
lühidalt ning seetõttu on valtsid puudulikult niisutatud
(valtsid puhastavad seetõttu ainult osaliselt).
Joonis
 Niisutage valtsid täielikult.
Käepideme äravõtmine põhiseadmelt
TÄHELEPANU
Ärge võtke käepidet pärast kokkupanekut enam põhi-
seadmelt ära.
Käepidet tohib põhiseadmelt ära võtta ainult juhul, kui
seadet saadetakse hoolduse eesmärgil.
Joonis
Vt joonist kasutusjuhendi lõpus
 Pistke kruvikeeraja 90 kraadise nurga all väiksesse
avasse käepideme tagaküljel ja võtke käepide ära.
TÄHELEPANU
Pöörake tähelepanu sellele, et põhiseadme ja käepide-
me vaheline ühenduskaabel ei saaks kahjustada.
Tehnilised andmed
Elektriühendus
Pinge
Kaitseaste
Elektriohutusklass
Jõudluse andmed
Võimsus
Valtside pööret minutis
Täituvus
Puhta vee paak
Puhastusjaam
Mõõtmed
Kaabli pikkus
Kaal (ilma vedeliketa)
Pikkus
Laius
Kõrgus
Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!
– 11
ET
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 p/min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
197

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: