Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Pri daljših delovnih premorih
in po uporabi napravo izklopi-
te na glavnem stikalu / stikalu
naprave ali izvlecite omrežni
vtič.
 Naprave ne uporabljajte pri
temperaturah pod 0 °C.
 Napravo zaščitite pred dež-
jem. Ne hranite je na odpr-
tem.
Opis naprave
 Slike glejte na razklopni strani!
1
Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2
Ročaj
3
Nosilec kabla
4
Omrežni kabel
5
Kabelska sponka
6
Nosilni ročaj
7
Pokrov rezervoarja za umazano vodo/ločilnik
8
Rezervoar za umazano vodo
9
Prijemalna vdolbina čistilnega valja
10
Čistilna valja
11
Pokrov sesalne glave
12
Zapah sesalne glave
13
Rezervoar za svežo vodo
14
Ročaj rezervoarja za svežo vodo
15
Čistilna/parkirna postaja
16
Filtrni vložek
17
čistila
Montaža
 Slike glejte na razklopni strani!
Slika
 Prijemalno letev vstavite v osnovno napravo, da se
slišno zaskoči v končni položaj.
Prijemalna letev mora biti nepremično nameščena
v napravi.
RM 536
SL
Začetek uporabe
Polnjenje rezervoarja za svežo vodo
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo, da zavarujete
njen položaj.
Slika
 Primite za ročaj rezervoarja za svežo vodo in ga
odstranite iz naprave.
Slika
 Odprite zamašek rezervoarja.
 Rezervoar za svežo vodo napolnite s hladno ali
mlačno vodovodno vodo.
 Po potrebi lahko v rezervoar za svežo vodo nalijete
čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.*
Glejte poglavje „Čistilna in negovalna sredstva".
 Pri polnjenju ne presezite oznake „MAX".
 Zaprite zapiralo rezervoarja.
Slika
 V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.
 Rezervoar za svežo vodo mora biti nepremično na-
meščen v napravi.
POZOR
*Upoštevajte priporočilo za doziranje čistilnega oz. ne-
govalnega sredstva.
Obratovanje
Splošni napotki za
upravljanje
POZOR
Slika
Z napravo lahko odstranjujete samo umazanijo in teko-
čine (maks. 250 ml).
Slika
Pred začetkom dela s tal odstranite morebitne predme-
te, na primer črepinje, kamenje, vijake ali sestavne dele
igrač.
Pred uporabo naprave na neopaznem delu tal preverite,
ali so vodoodporna. Ne čistite talnih oblog, občutljivih na
vodo, npr. oblog iz neobdelane plute (vlaga lahko pro-
dre v oblogo in jo poškoduje).
Napotki
Da se ne spotaknete ob omrežni kabel, ročaj naprave
držite v eni roki, kabel pa v drugi.
Slika
Da na sveže obrisanih tleh ne pustite odtisov nog, čistite
ritensko v smeri vrat.
 Napravo držite za ročaj pod kotom pribl. 60 stopinj.
 Tla čistite s premikanjem naprave naprej in nazaj s
hitrostjo kot pri sesanju.
 Pri trdovratni umazaniji naj naprava počasi drsi
prek tal.
 Sivi in rumeni par valjev v obsegu dobave: oba
para imata enake lastnosti, vendar ju lahko upora-
bite za različna področja uporabe (barvno razliko-
vanje, npr. za kuhinjo in kopalnico).
– 8
137

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: