Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Догляд та технічне обслуговування
Очищення пристрою шляхом промивання
УВАГА
Після закінчення роботи завжди промивати при-
стрій чистою водою у станції очищення. Цей про-
цес забезпечує оптимальне очищення пристрою і
запобігає накопиченню бруду й бактерій, а також
утворенню неприємного запаху у пристрої.
Рисунок
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
Рисунок
 Поставити пристрій у станцію очищення.
 Для процесу промивання заповнити бак для чи-
стої води невеликою кількістю холодної або те-
плої водопровідної води, щоб повністю очисти-
ти всмоктувальні канали та пази всмоктуваль-
ної голівки від залишків мийних засобів.
 Вставити резервуар для чистої води в апарат.
Рисунок
 Вийняти резервуар для брудної води та спорож-
нити його.
Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для
брудної води».
 У мірну склянку налити 200 мл води.
 Налити воду у станцію очищення.
 У разі необхідності для промивання можна до-
дати відповідний миючий засіб KÄRCHER.
 Для включення натиснути на головний вимикач
(Вкл./Викл).
 Дати пристрою попрацювати 30-60 секунд, поки
він повністю не убере у себе усю воду зі станції
очищення.
Процес промивання завершений.
Вказівка
Чим довше пристрій увімкнений, тим менше вологи
залишається на щітках.
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
 Якщо у резервуарі для чистої води залишилась
вода, зняти резервуар і злити воду.
Рисунок
 Спорожнити резервуар для брудної води.
Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для
брудної води».
 Якщо у станції очищення залишилась вода, зли-
ти її.
Рисунок
 Витягнути штепсель з розетки.
Рисунок
 Намотати мережевий кабель навколо гаків для
кабелю.
 Зафіксувати кабельним затискачем.
Очищення щіток
УВАГА
Перед тим як покласти пристрій на підлогу для
зняття щіток, злити воду з резервуарів для чи-
стої та брудної води. Таким чином вона не витече
з резервуарів під час укладання пристрою на підло-
гу.
Вказівка
У разі сильного забруднення щітки можна почистити
окремо.
220
Рисунок
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
 Якщо у резервуарі для чистої води залишилась
вода, зняти резервуар і злити воду.
Рисунок
 Витягнути штепсель з розетки.
 Видалити вміст із резервуара для чистої води.
Рисунок
 Спорожнити резервуар для брудної води.
Рисунок
 Викрутити щітки, тримаючи їх за захватний паз.
 Помити щітки під проточною водою.
або
 Щітки мити у пральній машині за температури
60 °C.
УВАГА
Під час миття у пральній машині не використо-
вувати ополіскувачі. Це дозволяє уникнути пош-
кодження мікроволокон, а щітки зберігають високу
ефективність очищення.
Щітки не можна сушити у сушарці.
 Після очищення дати щіткам висохнути.
Рисунок
 Вкрутити щітки до упора у тримачі.
 Слідкувати за кольоровим маркування вну-
трішньої сторони щітки та тримача на пристрої
(наприклад, синій до синього).
 Після встановлення перевірити міцність посад-
ки.
Очищення всмоктувальної голівки
УВАГА
Підлягає очищенню у разі сильного забруднення
або у разі потрапляння предметів (наприклад, ка-
мінців, осколків) до всмоктувальної голівки. Під час
роботи ці предмети створюють стукотіння або
забивають всмоктувальні канали та знижують по-
тужність всмоктування.
Рисунок
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
Рисунок
 Витягнути штепсель з розетки.
Рисунок
 Зняти щітки.
Див. главу «Очищення щіток».
Рисунок
 Натиснути фіксатор всмоктувальної голівки.
 Зняти кожух всмоктувальної голівки.
 Помити кожух всмоктувальної голівки під прото-
чною водою.
 У разі необхідності очистити всмоктувальні ка-
нали і пази кожуха всмоктувальної голівки від
застряглих частин.
 Всмоктувальну голівку пристрою очистити воло-
гою ганчіркою.
 Закріпити кожух на всмоктувальні голівці.
Рисунок
 Вкрутити щітки до упора у тримачі.
Див. главу «Очищення щіток».
– 11
UK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: