Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Рисунок
 Для включення натиснути на головний вимикач
(Вкл./Викл).
Додавання миючого засобу
УВАГА
Перед заповненням резервуара для чистої води
злити воду з резервуара для брудної води. Це до-
зволить уникнути переповнення резервуара для
брудної води.
Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для
брудної води».
Рисунок
 Поставити пристрій у станцію очищення.
Рисунок
 Витягнути резервуар для чистої води з при-
строю за ручку.
Рисунок
 Відкрити кришку бака.
 Резервуар для чистої води заповнити холодною
або помірно теплою водопровідною водою.
 У разі необхідності додати миючий засіб або за-
сіб для догляду.
 Під час заповнення рівень води не повинен пе-
ревищувати позначку «MAX».
 Закрийте кришку бака.
Рисунок
 Вставити резервуар для чистої води в апарат.
Резервуар для чистої води повинен бути міцно
розташований у пристрої.
Видалення вмісту з резервуара для
брудної води
УВАГА
Щоб не сталося переповнення резервуара для
брудної води, необхідно регулярно перевіряти рі-
вень води. Рівень води не повинен перевищувати
позначку «MAX».
Рисунок
 Поставити пристрій у станцію очищення.
Рисунок
 Тримати резервуар для брудної води за нижню
профільну ручку, при цьому великим пальцем
натискуючи донизу верхню профільну ручку.
Рисунок
 Вийняти резервуар для брудної води.
Рисунок
 Зняти кришку з резервуара для брудної води.
 Спорожнити резервуар для брудної води.
 Залежно від ступеня забруднення помити криш-
ку/віддільник та резервуар для брудної води во-
допровідною водою.
 Встановити кришку на резервуар для брудної
води.
Кришка повинна бути надійно встановлена на
резервуарі.
Рисунок
 Вставити резервуар для брудної води в апарат.
Резервуар для брудної води повинен бути міцно
розташований у пристрої.
Переривання роботи
Рисунок
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
Рисунок
 Поставити пристрій у станцію очищення.
УВАГА
Під час перерв у роботі завжди ставити пристрій
у станцію очищення та паркування для забезпе-
чення стійкого положення. У разі недостатньої
стійкості пристрій може перекинутись, при цьому
може витекти рідина й пошкодити підлогове по-
криття.
Вимкнення приладу
Рисунок
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
Рисунок
 Поставити пристрій у станцію очищення.
Рисунок
УВАГА
Після закінчення роботи очистити пристрій шля-
хом промивання.
Див. главу «Очищення пристрою шляхом проми-
вання».
Рисунок
 Повністю злити воду з пристрою.
Рисунок
до
Рисунок
 Спорожнити резервуар для брудної води.
Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для
брудної води».
 Якщо у резервуарі для чистої води або у станції
очищення залишилась вода, злити її.
Рисунок
 Витягнути штепсель з розетки.
Рисунок
 Намотати мережевий кабель навколо гаків для
кабелю.
 Зафіксувати кабельним затискачем.
Зберігати пристрій
УВАГА
Щоб уникнути утворення запахів, у разі розміщен-
ня пристрою на зберігання слід повністю випорож-
нити баки для чистої та брудної води.
Рисунок
 Перенести пристрій за ручку для перенесення
до місця зберігання.
Рисунок
 Для стійкості поставити пристрій у станцію очи-
щення.
 Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.
– 10
UK
219

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: