Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
АБАЙЛАҢЫЗ
 Қауіпті жағдайлар мен
бұйым зақымдалуының
алдын алу үшін бұйымды
пайдалану алдында
қауіпсіздік шараларын
сақтау қажет.
 Ерітінділерді, ерітінді
қосылған сұйықтықтарды
немесе ерітілмеген
қышқылдарды (мысалы,
тазалағыш құрал, бензин,
бояғыш еріткіштер жəне
ацентон) су багына
ешқашан құймаңыз, себебі
олар бұйымда қолданылған
материалдардың
бұзылуына апарып соғады.
 Бұйымды ешқашан қосулы
күйінде қалдыруға
болмайды.
 Дене мүшелерін (мысалы,
шаш, саусақтар)
айналмалы тазалағыш
білікшелерден алшақ
ұстаңыз.
 Сорғыш бастиекті
тазалаған кезде
қолыңызды қорғаңыз,
себебі өткір заттар
(мысалы, сынықтар)
жарақат алу қаупін
тудыруы мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
 Бұйымды тек таза су багы
мен кір су багы
орнатылған кезде
қосыңыз.
226
 Бұйым өткір немесе ірі
заттарды (мысалы,
жарықшақтар, шақпақтас,
ойыншық бөліктері) соруға
арналмаған.
 Сірке қышқылын, əктас
кетіргішті, эфир майын
немесе ұқсас
материалдарды таза су
багына құймаңыз.
Сонымен қатар, аталған
материалдардың
сорылмағанына назар
аударыңыз.
 Бұйымның желдету
саңылауларын бұғаттауға
болмайды.
 Бұйымды тек суға төзімді
жабыны бар қатты
едендерде (мысалы,
лакпен боялған паркет,
жылтырланған кафель,
линолеум) қолданыңыз.
 Бұымды кілемдерді немесе
кілем төселген едендерді
тазалау үшін
пайдаланбаңыз.
 Бұйымды еден торы
арқылы конвекторлық
жылытуға бағыттамаңыз.
Шығып кеткен су тор
арқылы бағытталған
кезде, оны бұйымнан
кетіру мүмкін болмайды.
 Ұзақ уақыт іске қосылмай
тұрған жағдайда жəне
пайдаланудан кейін
бұйымды негізгі қосқыш/
бұйым қосқышын басып
өшіріңіз жəне электрлік
ашаны ажыратыңыз.
– 8
KK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: