Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Nedrīkst nobloķēt ierīces ven-
tilācijas atveres.
 Ierīci lietojiet tikai uz cietām
grīdām ar ūdensnoturīgu pār-
klājumu (piem., lakots par-
kets, emaljētas flīzes, lino-
lejs).
 Neizmantojiet ierīci paklāju
vai mīksto grīdas segumu tīrī-
šanai.
 Nevadiet ierīci pār grīdā iebū-
vēto apkures konvektoru res-
tēm. Ierīci vadot pār restēm,
tā nevar uzņemt izplūstošo
ūdeni.
 Ilgākos darba pārtraukumos
un pēc aparāta lietošanas iz-
slēdziet to ar galveno slēdzi /
aparāta slēdzi un atvienojiet
elektrības vadu.
 Nelietojiet ierīci temperatūrā,
kas zemāka par 0 °C.
 Aizsargājiet ierīci no lietus ie-
darbības. Neuzglabājiet ierīci
ārpus telpām.
Aparāta apraksts
 Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!
1
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2
Rokturis
3
Kabeļa turētājs
4
Tīkla kabelis
5
Kabeļa skava
6
Rokturis aparāta pārnēsāšanai
7
Netīrā ūdens tvertnes vāks / separators
8
Netīrā ūdens tvertne
9
Tīrīšanas rullīša satveršanas padziļinājums
10
Tīrīšanas rullīši
11
Sūkšanas galvas pārsegs
12
Sūkšanas galvas fiksators
13
Tīrā ūdens tvertne
14
Tīrā ūdens tvertnes rokturis
15
Tīrīšanas / novietošanas stāvvieta
16
Filtra ieliktnis
17
Mazgāšanas līdzekļi
 Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!
Attēls
 Rokturi līdz atdurei ievietojiet pamatierīcē, līdz tas
dzirdami nofiksējas.
Rokturim stingri jāturas ierīcē.
Ekspluatācijas uzsākšana
Tīrā ūdens tvertnes uzpilde
Attēls
 Stabilitātes nolūkā ievietojiet ierīci tīrīšanas stāv-
vietā.
Attēls
 Turot aiz roktura, izņemiet tīrā ūdens tvertni no ie-
rīces.
Attēls
 Atveriet tvertnes aizslēgu.
 Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu
krāna ūdeni.
 Ja nepieciešams, papildus tīrā ūdens tvertnē var
iepildīt KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.*
Skatīt nodaļu "Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi".
 Uzpildot nedrīkst pārsniegt „MAX" iezīmi.
 Aizvērt tvertnes vāciņu.
Attēls
 Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā.
 Tīrā ūdens tvertnei stingri jāturas ierīcē.
IEVĒRĪBAI
*Pievērsiet uzmanību tīrīšanas un kopšanas līdzekļu ie-
teicamajai devai.
– 8
LV
RM 536
Montāža
201

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: