Download  Print this page

Advertisement

Vzdrževanje
Čiščenje naprave s spiranjem
POZOR
Po koncu dela napravo s pomočjo čistilne postaje ve-
dno sperite s svežo vodo. S tem postopkom napravo
optimalno očistite in preprečite nabiranje umazanije in
razmnoževanje bakterij ali nastanek neprijetnih vonjav v
napravi.
Slika
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo.
 Pri splakovanju napolnite rezervoar za svežo vodo
z nekoliko hladne ali mlačne vode iz vodovoda, da
boste iz sesalnih kanalov in rež sesalne glave te-
meljito odstranili ostanke čistila.
 V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.
Slika
 Odstranite in izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umaza-
no vodo".
 Merilni lonček napolnite z 200 ml vode.
 Čistilno postajo napolnite z vodo.
 Za postopek spiranja lahko po potrebi dodate čistil-
no sredstvo KÄRCHER.
 Za vklop pritisnite stikalo naprave (vklop/izklop).
 Naprava naj deluje 30–60 sekund, dokler ne pose-
sa celotne količine vode iz čistilne postaje.
Spiranje je nato zaključeno.
Napotek
Čim dlje je naprava vklopljena, tem manj vlage ostane v
čistilnih valjih.
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
 Če so v rezervoarju za svežo vodo ostanki vode, ga
odstranite in izpraznite.
Slika
 Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umaza-
no vodo".
 Če v čistilni napravi ostane voda, jo odstranite.
Slika
 Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
Slika
 Omrežni kabel navijte na kljuko za kabel.
 Omrežni kabel pritrdite s kabelsko sponko.
Čiščenje čistilnih valjev
POZOR
Preden napravo odložite na tla, da odstranite čistilna
valja, izpraznite rezervoar za svežo vodo in rezervoar
za umazano vodo. S tem preprečite iztekanje tekočin iz
rezervoarjev, medtem ko se naprava nahaja na tleh.
Napotek
Pri trdovratni umazaniji lahko čistilna valja očistite loče-
no.
Slika
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
 Če so v rezervoarju za svežo vodo ostanki vode, ga
odstranite in izpraznite.
Slika
 Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
 Izpraznite rezervoar za svežo vodo.
Slika
 Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Slika
 Čistilna valja izvlecite za prijemalno vdolbino.
 Čistilna valja očistite pod tekočo vodo.
ali
 Čistilna valja operite v pralnem stroju pri tempera-
turi do 60 °C.
POZOR
Pri pranju v pralnem stroju ne uporabljajte mehčalca.
Na ta način se mikrovlakna ne poškodujejo in čistilna
valja ohranita visoko učinkovitost čiščenja.
Čistilna valja nista primerna za sušenje v sušilnem stro-
ju.
 Po čiščenju čistilna valja posušite na zraku.
Slika
 Čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.
 Valja namestite skladno z barvami na notranji stra-
ni valjev in na držalu za valje (npr. modra z modro).
 Po namestitvi preverite, ali sta čistilna valja trdno
nameščena.
Čiščenje sesalne glave
POZOR
Ko je sesalna glava zelo umazana ali se v njej nahajajo
trdni delci (npr. kamenje, drobci), jo morate očistiti. Ti
delci med delom ropotajo ali zamašijo sesalne kanale in
zmanjšajo sesalno moč.
Slika
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
Slika
 Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
Slika
 Odstranite čistilna valja.
Glejte poglavje „Čiščenje sesalnih valjev".
Slika
 Pritisnite zapah sesalne glave.
 Odstranite pokrov sesalne glave.
 Pokrov sesalne glave očistite pod tekočo vodo.
 Iz sesalnih kanalov in rež pokrova sesalne glave po
potrebi odstranite zataknjene delce.
 Sesalno glavo očistite z vlažno krpo.
 Pokrov sesalne glave pritrdite na sesalno glavo.
Slika
 Čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.
Glejte poglavje „Čiščenje sesalnih valjev".
Čiščenje rezervoarja za umazano vodo
POZOR
Da se ločilnik ne zamaši s prahom ali umazanijo oziro-
ma da se umazanija ne nabere v rezervoarju, je treba
rezervoar za umazano vodo redno čistiti.
Slika
 Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za
vklop/izklop.
Slika
 Napravo postavite v čistilno postajo.
Slika
do
Slika
 Rezervoar za umazano vodo odstranite iz naprave.
Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umaza-
no vodo".
 Pokrov/ločilnik in rezervoar za umazano vodo oči-
stite z vodovodno vodo.
 Rezervoar za umazano vodo lahko operete tudi v
pomivalnem stroju.
– 10
SL
139

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: