Download  Print this page

Advertisement

 Prilikom upotrebe uređaja u
opasnim područjima treba
poštovati odgovarajuće
sigurnosne propise.
 Nemojte da koristite uređaj
ako je prethodno pao, ako je
vidljivo oštećen ili propušta.
UPOZORENJE
 Uređajem ne smeju da rukuju
deca, maloletne ili
neosposobljene osobe.
 Ovaj uređaj nije predviđen da
njime rukuju osobe sa
smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim
mogućnostima opažanja ili s
ograničenim iskustvom i
znanjem, osim ukoliko ih lice
koje je za njih odgovorno ne
nadgleda ili upućuje u rad s
uređajem.
 Deca ne smeju da se igraju
uređajem.
 Nadgledajte decu kako biste
sprečili da se igraju sa
uređajem.
 Uređaj čuvajte dalje od dece
dok je uključen ili ako se još
nije ohladio.
 Uređaj koristite i skladištite
samo u skladu sa opisom
odnosno slikom!
OPREZ
 Pre bilo kakvih radova koji se
vrše uređajem ili na njemu,
pobrinite se za statičku
stabilnost kako biste izbegli
nesreće ili oštećenja do kojih
može doći usled prevrtanja
uređaja.
176
 U rezervoar za vodu nikada
ne puniti rastvarače, tečnosti
koje sadrže rastvarače ili
nerazređene kiseline (npr.
sredstva za čišćenje, benzin,
razređivače boje i aceton), jer
isti mogu da nagrizu
materijale koji su korišćeni u
uređaju.
 Uređaj tokom rada nikada ne
ostavljajte bez nadzora.
 Delove tela (npr. kosa, prsti)
treba držati dalje od
rotirajućih valjaka za
čišćenje.
 Ruke zaštititi tokom čišćenja
usisne glave, jer postoji
opasnost od oštrih predmeta
(npr. piljevina).
PAŽNJA
 Uređaj uključiti samo ako su
postavljeni rezervoar za
svežu vodu i rezervoar za
prljavu vodu.
 Pomoću uređaja ne smeju da
se usisavaju oštri ili veći
predmeti (npr. krhotine,
kamenčići, delovi igračaka).
 U rezervoar za svežu vodu ne
sipati sirćetnu kiselinu,
sredstvo za uklanjanje
kamenca, eterična ulja ili
slične materije. Takođe treba
voditi računa da se ove
materije ne usisaju.
 Ventilacioni otvori uređaja ne
smeju da budu blokirani.
 Ovaj uređaj koristiti samo na
tvrdim podovima sa
vodootpornim premazom
(npr. lakirani parket,
emajlirane pločice, linoleum).
– 7
SR

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: