Download  Print this page

Advertisement

Apparaat uitschakelen
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
LET OP
Na gebruik wordt het apparaat door een spoeling gerei-
nigd.
Zie hoofdstuk "Apparaatreiniging door spoeling".
Afbeelding
 Apparaat volledig legen.
Afbeelding
tot
Afbeelding
 Vuilwatertank leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Verwijder het water als er zich nog water in het
verswaterreservoir of het reinigingsstation bevindt.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
Afbeelding
 Voedingskabel om de kabelhaak wikkelen.
 Voedingskabel met de kabelklem vastzetten.
Apparaat opslaan
LET OP
Om de ontwikkeling van geurtjes te voorkomen, moet bij
het opbergen van het apparaat het schoonwater- en
vuilwaterreservoir volledig worden geleegd.
Afbeelding
 Apparaat aan de draaggreep naar de opslagplaats
dragen.
Afbeelding
 Plaats voor meer stabiliteit het apparaat in het rei-
nigingsstation.
 Apparaat in een droge ruimte bewaren.
Onderhoud
Apparaatreiniging door spoeling
LET OP
Na gebruik het apparaat steeds met het reinigingsstati-
on en vers water laten doorspoelen. Met deze procedu-
re wordt het apparaat optimaal gereinigd en wordt ver-
meden dat in het apparaat ophopingen van vuil en bac-
teriën of onaangename geurtjes ontstaan.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
 Voor het spoelen het schoonwaterreservoir vullen
met koud of lauwwarm leidingwater om de zuigka-
nalen en gleuven van de zuigkop volledig vrij te
maken van resten van reinigingsmiddelen.
 Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir wegnemen en leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Maatbeker met 200 ml water vullen.
 Water in het reinigingsstation vullen.
 Indien nodig kunnen voor het spoelen ook KÄR-
CHER-reinigingsmiddelen worden toegevoegd.
 Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit)
indrukken.
 Apparaat 30-60 seconden laten draaien tot het wa-
ter volledig uit het reinigingsstation is gezogen.
De spoeling is nu beëindigd.
Tip
Hoe langer het apparaat is ingeschakeld, hoe minder
vocht in de borstelwalsen blijft zitten.
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
 Verwijder het verswaterreservoir en maak het leeg
als er zich nog water in het verswaterreservoir be-
vindt.
Afbeelding
 Vuilwatertank leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Verwijder het water als er zich nog water in het rei-
nigingsstation bevindt.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
Afbeelding
 Voedingskabel om de kabelhaak wikkelen.
 Voedingskabel met de kabelklem vastzetten.
Reiniging van de walsen
LET OP
Maak eerst het verswater- en vuilwaterreservoir leeg
voordat u het apparaat op de vloer legt om de walsen te
verwijderen. Zo wordt vermeden dat er vloeistof uit de
reservoirs komt terwijl het apparaat op de vloer ligt.
Tip
Bij sterke verontreiniging kunnen de borstelwalsen af-
zonderlijk worden gereinigd.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
 Verwijder het verswaterreservoir en maak het leeg
als er zich nog water in het verswaterreservoir be-
vindt.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
 Schoonwaterreservoir leegmaken.
Afbeelding
 Vuilwatertank leegmaken.
Afbeelding
 Draai aan de greep de borstelwalsen eruit.
 Reinig de walsen onder stromend water.
of
 Was de walsen op maximaal 60 °C in de wasma-
chine.
LET OP
Bij reiniging in de wasmachine geen wasverzachter ge-
bruiken. Zo raken de microvezels niet beschadigd en
behouden de borstelwalsen hun hoge reinigingskracht.
De borstelwalsen zijn niet geschikt voor de droogtrom-
mel.
 Na de reiniging de walsen laten drogen.
Afbeelding
 Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder
draaien.
 Let erop dat de kleurindicaties op de binnenkant
van de wals en de walshouder op het apparaat
overeenkomen (blauw op blauw).
 Controleer na de montage of de borstelwalsen ste-
vig vastzitten.
– 10
NL
43

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: