Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Очищення резервуара для брудної води
УВАГА
Щоб віддільник не був засмічений пилом або брудом
чи щоб бруд не пристав до резервуару, резервуар
для брудної води слід регулярно чистити.
Рисунок
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
Рисунок
 Поставити пристрій у станцію очищення.
Рисунок
до
Рисунок
 Вийняти резервуар для брудної води із при-
строю.
Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для
брудної води».
 Помити кришку/віддільник та резервуар для
брудної води водопровідною водою.
 Резервуар для брудної води можна мити також
у посудомийній машині.
Рисунок
 Після очищення вставити резервуар для бруд-
ної води з кришкою у пристрій.
Миючі засоби і засоби для догляду
УВАГА
Використання непридатних миючих засобів або за-
собів для догляду може пошкодити пристрій і при-
звести до анулювання гарантії.
Вказівка
У разі необхідності для очищення підлог використо-
вувати миючі засоби або засоби для догляду.
 Дотримуватись інформації виробника щодо до-
зування миючого засобу та засобу для догляду.
 Щоб уникнути утворення піни, у резервуар для
чистої води спочатку налити чисту воду, а потім
миючий засіб чи засіб для догляду.
 Щоб не перевищити позначку «MAX» у резерву-
арі для чистої води, під час його наповнення за-
лишати місце для миючого засобу або засобу
для догляду.
Допомога у випадку неполадок
Часто пошкодження є досить простими, тому за до-
помогою приведеного нижче огляду ви самі зможете
їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності
пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтесь, будь
ласка, до авторизованої служби обслуговування
клієнтів.
Валик не зволожується чистою водою
Фільтрувальний елемент не встановлений.
Рисунок
 Зняти резервуар для чистої води та вставити
фільтруючий елемент штифтом догори.
Фільтрувальний елементи встановлений непра-
вильно (у перевернутому стані).
 Зняти фільтруючий елемент та вставити його
штифтом догори.
Всмоктувальний шланг засмічений відкладеннями
бруду.
 Обережно від'єднати всмоктувальні шланги від
всмоктувальної головки та базового пристрою.
 Помістити всмоктувальні шланги на 10–
20 хвилин у холодну воду.
 Очистити всмоктувальні шланги тупим предме-
том а/або під проточною водою.
Пристрій не збирає бруд
У резервуарі немає води.
 Долити воду
Резервуар для чистої води встановлений у пристрої
неправильно.
 Встановити резервуар для чистої води таким
чином, щоб він міцно тримався у пристрої.
Щітки відсутні або встановлені неправильно.
Рисунок
 Встановити щітки або вкрутити їх до упора у
тримачі.
Щітки забруднені або зношені.
 Очистити щітки.
або
 Замінити щітки.
Щітки не повертаються
Щітки заблоковані.
Рисунок
 Зняти щітки й перевірити, чи не застряг у них
сторонній предмет або мережевий кабель.
Гучній тріск під час увімкнення
Щітки занадто сухі.
 Зволожити щітки або зволожити прилад у стан-
ції паркування за допомогою 200 мл води.
Стукотіння у всмоктувальній голівці
У всмоктувальній голівці присутні предмети (напри-
клад, камінці або осколки).
Рисунок
 Зняти кожух всмоктувальної голівки і прочисти-
ти її.
Див. главу «Очищення всмоктувальної голівки».
Знижується потужність всмоктування
Всмоктувальні канали і пази всмоктувальної голівки
засмічені.
Рисунок
 Зняти кожух всмоктувальної голівки і прочисти-
ти її.
Див. главу «Очищення всмоктувальної голівки».
З пристрою витікає брудна вода
Резервуар для брудної води переповнений.
Рисунок
до
Рисунок
 Відразу випорожнити резервуар для брудної во-
ди.
Див. главу «Очищення резервуара для брудної
води».
Резервуар для брудної води встановлений у при-
строї неправильно.
 Перевірити надійну посадку кришки на резерву-
арі для брудної води.
Див. главу «Очищення резервуара для брудної
води».
Віддільник засмічений.
 Зняти кришку з резервуара для брудної води і
очистити віддільник.
Див. главу «Очищення резервуара для брудної
води».
Фільтрувальна сітка віддільника резервуара для
брудної води пошкоджена під час прибирання.
 Замінити віддільник.
– 12
UK
221

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: