Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Cihazın kapatılması
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
DIKKAT
Çalışma bittikten sonra cihazı temizliğini yıkama işlemi
ile yapın.
Bkz. Bölüm "Yıkama işlemi ile cihaz temizliği".
Şekil
 Cihazı tamamen boşaltın.
Şekil
bitiş
Şekil
 Pis su deposunu boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Temiz su deposunda ya da temizlik istasyonunda
su kalmışsa suyu boşaltın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
Şekil
 Şebeke kablosunu kablo tutucuya sarın.
 Şebeke kablosunu kablo klipsi ile sabitleyin.
Cihazın saklanması
DIKKAT
Koku oluşmasını önlemek için, cihaz kaldırılmadan
önce temiz su ve kirli su depolarının tümüyle boşaltılma-
sı gerekir.
Şekil
 Cihazı taşıma kulpundan tutarak saklama yerine
taşıyın.
Şekil
 Cihazı dik durmasını sağlamak için temizlik istas-
yonuna yerleştirin.
 Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.
Koruma ve Bakım
Yıkama işlemi ile cihaz temizliği
DIKKAT
Çalışmalar tamamlandıktan sonra cihazı daima temizlik
istasyonu ve temiz su ile yıkayın. Cihaz bu işlemle en iyi
şekilde temizlenir ve cihazın içinde kir ve bakteri birikin-
tileri ya da kötü kokuların oluşması önlenir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
 Vakum kafasındaki vakum kanallarını ve girintileri
temizleme maddesi artıklarından tamamen arındır-
mak amacıyla yıkama işlemi için temiz su deposu-
nu biraz soğuk suyla veya ılık suyla doldurun.
 Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
Şekil
 Kirli su deposunu çıkartın ve boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Ölçüm kabını 200 ml su ile doldurun.
 Suyu temizlik istasyonuna doldurun.
 İhtiyaca göre yıkama işlemi için uygun KÄRCHER
temizleme maddesi eklenebilir.
 Açmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
106
 Suyun tamamı temizlik istasyonu tarafından emile-
ne kadar cihazı 30-60 saniye çalıştırın.
Yıkama işlemi tamamlanmıştır.
Not
Cihaz ne kadar uzun süre açık kalırsa temizleme silin-
dirlerinde artık nem o kadar az olur.
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
 Temiz su deposunda hala su varsa temiz su depo-
sunu çıkartın ve boşaltın.
Şekil
 Pis su deposunu boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Temizlik istasyonunda su kalmışsa suyu boşaltın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
Şekil
 Şebeke kablosunu kablo tutucuya sarın.
 Şebeke kablosunu kablo klipsi ile sabitleyin.
Silindirlerin temizliği
DIKKAT
Cihaz, silindirleri çıkarmak için zemine koyulmadan
önce temiz su deposu ve kirli su deposu boşaltılmalıdır.
Böylece yere durduğu süre boyunca depolardan sıvıla-
rın akması önlenir.
Not
Aşırı kirlenme durumlarında temizleme silindirleri ayrı
temizlenebilir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
 Temiz su deposunda hala su varsa temiz su depo-
sunu çıkartın ve boşaltın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
 Temiz su deposunu boşaltın.
Şekil
 Pis su deposunu boşaltın.
Şekil
 Temizleme silindirlerini tutamak yuvasını çevirerek
çıkarın.
 Temizleme silindirlerini akan suyun altında temizle-
yin.
veya
 Temizleme silindirlerini çamaşır makinesinde mak-
simum 60 °C'de yıkayın.
DIKKAT
Çamaşır makinesinde yıkarken yumuşatıcı kullanma-
yın. Böylelikle mikro elyaf zarar görmez ve temizleme
silindirleri yüksek temizleme etkisini korur.
Temizleme silindirleri kurutucuda kurutmak için uygun
değildir.
 Temizlendikten sonra silindirleri açık havada kuru-
tun.
Şekil
 Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar
silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
 Silindirlerin iç kısımlarındaki ve cihazdaki silindir tu-
tucuların renklerinin aynı olmasına dikkat edin (örn.
maviyi maviye takma).
 Kurduktan sonra temizleme silindirlerinin sabit olup
olmadığını kontrol edin.
– 10
TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: