Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Általános megjegyzések a
FIGYELEM
Ábra
A készüléknek csak szennyeződést és folyadékokat
(max. 250 ml) szabad felszednie.
Ábra
Munkakezdés előtt távolítsa el az esetleges tárgyakat,
mint pl. szilánkokat, kavicsokat, csavarokat vagy játék-
szer alkatrészeket a padlóról.
A készülék alkalmazása előtt egy feltűnést nem keltő
helyen ellenőrizze a padlót vízállóság szempontjából.
Ne tisztítson vízérzékeny burkolatokat, mint például ke-
zeletlen parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és
károsíthatja a padlót).
Megjegyzések
A hálózati kábelben való megbotlás elkerüléséhez a fo-
gantyút tartsa az egyik kezében, a hálózati kábelt pedig
a másik kezében.
Ábra
Ahhoz, hogy a frissen feltörölt padlón ne keletkezzenek
talplenyomatok, hátrafelé az ajtó irányába dolgozzon.
 A készüléket tartsa kb. 60 fokos szögben a fogan-
tyúnál fogva.
 A padlótisztítás a készülék olyan sebességű előre-
és hátramozgatásával történik, mint a porszívózás-
nál.
 Erősebb szennyeződések esetén a készüléket las-
san csúsztassa a padlón.
 A hengerpár szállítási terjedelmében szürke és
sárga színben: Mindkét hengerpárnak ugyanaz a
funkciója, de különböző alkalmazási területeken is
alkalmazhatóak (színben különbözőek, pl. fürdő-
ben, konyhában).
A munka megkezdése
FIGYELEM
A készülék bekapcsolásakor a tisztítóhengerek forogni
kezdenek. Ahhoz, hogy a készülék magától ne mozdul-
jon el, tartani kell a fogantyút.
Állapítsa meg, hogy a friss víz tartály fel van-e töltve víz-
zel és a szennyvíztartály be van-e helyezve a készülék-
be.
Ábra
 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.
Ábra
 A hengerek gyors benedvesítése érdekében töltse
fel a tisztítóállomást egy mérőedény segítségével
50 ml friss vízzel.
 Kapcsolja be és az állomáson 5 másodpercre he-
lyezze üzembe a készüléket.
A készülék ezután az optimális nedvességgel ren-
delkezik a gyors tisztítás lehetővé tételéhez.
Ábra
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
Ábra
 A hordozó fogantyúnál fogva vegye ki a készüléket
a tisztítóállomásból és állítsa a padlóra.
 Fogja meg a készüléket a fogantyúnál.
Ábra
 A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülékkapcso-
lót (Be/Ki).
122
Üzem
kezeléshez
Tisztítófolyadék utántöltése
FIGYELEM
A friss víz tartály feltöltése előtt ürítse ki a szennyvíztar-
tályt. Így elkerülhető a szennyvíztartály túlfolyása.
Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése" fejezetet.
Ábra
 Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.
Ábra
 A friss víz tartályt a fogantyúnál fogva vegye ki a
készülékből.
Ábra
 Nyissa ki a tanksapkát.
 Hideg vagy langyos vezetékes vízzel töltse meg a
friss víz tartályt.
 Szükség szerint adjon hozzá tisztító- vagy ápoló-
szert.
 A „MAX" jelzést a feltöltésnél nem szabad túllépni.
 Zárja le a tanksapkát.
Ábra
 Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe.
A friss víz tartálynak szilárdan kell ülnie a készülék-
ben.
A szennyvíz tartály ürítése
FIGYELEM
Ahhoz, hogy a szennyvíztartály ne folyjon túl, a vízszin-
tet rendszeresen ellenőrizni kell. A „MAX" jelzést nem
szabad túllépni.
Ábra
 Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.
Ábra
 A szennyvíztartályt tartsa az alsó fogantyúnál fog-
va, emellett a felső fogantyút a hüvelykujjával
nyomja lefelé.
Ábra
 Vegye ki a szennyvíztartályt.
Ábra
 Vegye le a fedelet a szennyvíztartályról.
 Ürítse ki a szennyvíztartályt.
 Szennyeződéstől függően a fedelet/leválasztót és
a szennyvíztartályt vezetékes vízzel tisztítsa meg.
 Helyezze fel a fedelet a szennyvíztartályra.
A fedélnek szilárdan kell ülnie a szennyvíztartá-
lyon.
Ábra
 Helyezze vissza a szennyvíztartályt a készülékbe.
A szennyvíztartálynak szilárdan kell ülnie a készü-
lékben.
A használat megszakítása
Ábra
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
Ábra
 Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.
FIGYELEM
A stabilitáshoz a készüléket munkaszünetek esetén
mindig állítsa a tisztító-, ill. parkolóállomásba. A nem ki-
elégítő stabilitás miatt a készülék felborulhat, és ekkor
folyadékok léphetnek ki, amelyek károsítják a padlóbur-
kolatot.
– 9
HU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: