Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Otklanjanje smetnji
Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete
samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Uko-
liko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena
ovdje, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.
Nedostatak vlaženja valjaka svježom vodom
Filtarski uložak nije umetnut.
Slika
 Izvadite spremnik svježe vode i umetnite filtarski
uložak sa zatikom okrenutim prema gore.
Filtarski uložak umetnut je naopako.
 Izvadite filtarski uložak i umetnite ga sa zatikom
okrenutim prema gore.
Usisno crijevo začepljeno je naslagama i prljavštinom.
 Usisno crijevo oprezno uklonite s usisne glave i
osnovnog uređaja.
 Usisna crijeva na 10 - 20 minuta položite u hladnu
vodu.
 Usisna crijeva očistite tupim predmetom i/ili pod te-
kućom vodom.
Uređaj ne skuplja prljavštinu
U spremniku za vodu nema vode.
 Dopunite vodu.
Spremnik svježe vode ne dosjeda pravilno u uređaju.
 Spremnik svježe vode postavite tako da čvrsto do-
sjeda u uređaju.
Valjci za čišćenje nedostaju ili nisu pravilno umetnuti.
Slika
 Valjke za čišćenje umetnite odnosno do kraja navr-
nite na držač valjaka.
Valjci za čišćenje nečisti su ili istrošeni.
 Očistite valjke za čišćenje.
ili
 Zamijenite valjke za čišćenje.
Valjci se ne vrte
Valjci su blokirani.
Slika
 Skinite valjke i provjerite je li se neki predmet ili
mrežni kabel uglavio u valjcima.
Glasno čegrtanje pri uključivanju
Valjci su presuhi.
 Navlažite valjke, odn. uređaj navlažite s 200 ml
vode u stanici za parkiranje.
Zvuk klepetanja u usisnoj glavi
Dijelovi (npr. kamenje ili krhotine) nalaze se u usisnoj
glavi.
Slika
 Uklonite poklopac usisne glave i očistite usisnu gla-
vu.
Vidi poglavlje „Čišćenje usisne glave".
Učinak usisavanja jenjava
Usisni kanali i otvori usisne glave začepljeni su.
Slika
 Uklonite poklopac usisne glave i očistite usisnu gla-
vu.
Vidi poglavlje „Čišćenje usisne glave".
172
Uređaj gubi prljavu vodu
Spremnik prljave vode prekomjerno je pun.
Slika
do
Slika
 Odmah ispraznite spremnik prljave vode.
Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prljave vode".
Spremnik prljave vode ne dosjeda pravilno u uređaju.
 Provjerite čvrst dosjed poklopca na spremniku pr-
ljave vode.
Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prljave vode".
Separator je začepljen.
 Uklonite poklopac sa spremnika prljave vode pa
očistite separator.
Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prljave vode".
Filtarska mrežica separatora spremnika prljave vode
oštećena je prilikom čišćenja.
 Zamijenite separator.
Uređaj ostavlja tragove na podu
Sredstva za čišćenje ili njegu nisu prikladna za uređaj ili
su pogrešno dozirana.
 Upotrebljavajte sredstva za čišćenje i njegu koje je
preporučio proizvođač.
Vidi poglavlje „Sredstva za čišćenje i njegu".
 Pazite na proizvođačeve podatke o doziranju.
Prvo vlaženje valjaka nije primijenjeno ili je bilo prekrat-
ko te stoga nisu potpuno navlaženi (valjci stoga čiste
samo djelomično).
Slika
 Potpuno navlažite valjke.
Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja
PAŽNJA
Rukohvat nakon sastavljanja više ne skidajte s osnov-
nog uređaja.
Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja smije se prove-
sti samo, ako se uređaj otprema u svrhe servisiranja.
Slika
Vidi sliku na kraju uputa za rad
 Utaknite odvijač pod kutom od 90 stupnjeva u mali
otvor sa stražnje strane rukohvata i skinuti ruko-
hvat.
PAŽNJA
Molimo obratite pozornost da se ne ošteti spojni kabel
između osnovnog uređaja i rukohvata.
– 11
HR

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: