Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Nega i održavanje
Čišćenje uređaja postupkom ispiranja
PAŽNJA
Nakon završetka rada uređaj uvek isprati pomoću radne
stanice i sveže vode. Ovim postupkom se uređaj
optimalno čisti i sprečava se nastanak prljavštine i
naslaga bakterija ili neprijatnih mirisa u uređaju.
Slika
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
Slika
 Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.
 Za postupak ispiranja rezervoar za svežu vodu
napunite sa malo hladne ili mlake voda iz vodovoda
da bi se usisni kanali i otvori usisne glave
kompletno oslobodili od ostataka deterdženta.
 Rezervoar sveže vode stavite u uređaj.
Slika
 Izvaditi i isprazniti rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavlje "Pražnjenje rezervoara za prljavu
vodu".
 Mernu posudu napuniti sa 200 ml vode.
 Napuniti vodu u stanicu za čišćenje.
 Po potrebi za postupak ispiranja mogu da se
dodaju odgovarajuća sredstva za čišćenje
kompanije KÄRCHER.
 Za uključivanje pritisnite uključno/isključni prekidač
uređaja.
 Ostaviti uređaj da radi 30-60 sekundi sve dok se
voda iz stanice za čišćenje u potpunosti ne usisa.
Postupak ispiranja je sada završen.
Napomena
Što je uređaj duže uključen to će manje preostale vlage
ostati u valjcima za čišćenje.
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
 Ako u rezervoaru za svežu vodu još uvek ima vode,
onda izvaditi rezervoar za svežu vodu i isprazniti
ga.
Slika
 Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavlje "Pražnjenje rezervoara za prljavu
vodu".
 Ako u stanici za čišćenje jošuvek ima vode, onda
vodu treba isprazniti.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
Slika
 Mrežni kabl namotati oko kuke za kabl.
 Mrežni kabl fiksirati pomoću kablovskog uskočnog
zatvarača.
Čišćenje valjaka
PAŽNJA
Pre nego se uređaj odloži na pod zbog skidanja valjaka,
moraju da se isprazne rezervoar za svežu vodu i
rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se sprečava da
tokom odlaganja na pod dođe do curenja tečnosti iz
rezervoara.
Napomena
Kodvelikog stepena zaprljanosti valjci za čišćenje mogu
da se čiste odvojeno.
Slika
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
 Ako u rezervoaru za svežu vodu još uvek ima vode,
onda izvaditi rezervoar za svežu vodu i isprazniti
ga.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
 Ispraznite rezervoar za svežu vodu.
Slika
 Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
Slika
 Valjke za čišćenje odviti na ručki za nošenje.
 Valjke za čišćenje oprati pod mlazom vode.
ili
 Valjke za čišćenje prati u mašini za pranje na
temperaturi do 60 °C.
PAŽNJA
Kod čišćenja u mašini za pranje rublja ne koristiti
omekšivač. Na taj način ne dolazi do oštećenja
mikrovlakana, a valjci za čišćenje zadržavaju visok
učinak čišćenja.
Valjci za čišćenje nisu pogodni za sušenje u mašini za
sušenje.
 Nakon pranja, valjke ostaviti da se osuše na
vazduhu.
Slika
 Valjke za čišćenje postaviti sve do graničnika na
držač za valjke.
 Voditi računa o oznakama boja na unutrašnjoj
strani valjka i držaču valjka na uređaju (npr. plava
na plavu).
 Nakon ugradnje proveriti da li su valjci za čišćenje
čvrsto nalegli.
Čišćenje usisne glave
PAŽNJA
Kod velike zaprljanosti ili ako delovi (npr. kamenje,
krhotine) dospeju u usisnu glavu, isti mora da se očisti.
Ovi delovi tokom rada izazivaju zveckanje ili dovode do
začepljenja usisnih kanala, te smanjuju snagu
usisavanja.
Slika
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
Slika
 Ukloniti valjke za čišćenje.
Vidi poglavlje "Čišćenje valjaka".
Slika
 Pritisnuti zatvarač usisne glave.
 Skinuti poklopac usisne glave.
 Poklopac usisne glave oprati pod mlazom vode.
 Po potrebi, usisne kanale i proreze na poklopcu
usisne glave očistiti od nataloženih čestica.
 Usisnu glavu uređaja očistiti vlažnom krpom.
 Poklopac usisne glave pričvrstiti na usisnu glavu.
Slika
 Valjke za čišćenje postaviti sve do graničnika na
držač za valjke.
Vidi poglavlje "Čišćenje valjaka".
– 10
SR
179

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: