Download  Print this page

Transport; Skladištenje; Nega I Održavanje - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Isključivanje uređaja
 Isključite uređaj pritiskom na glavni
prekidač.
 Izvucite strujni utikač.
Nakon svake primene
 Ispraznite posudu.
 Usisajte prašinu iz i sa uređaja i
prebrišite ga vlažnom krpom.
Skladištenje uređaja
Slika
 Usisno crevo i strujni kabl treba čuvati
kao što je prikazano na slici.
 Uređaj odložite u suvu prostoriju i
zaštitite ga od neovlašćenog
korišćenja.

Transport

OPREZ
Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom
transporta pazite na težinu uređaja.
 Zatvorite usisni priključak, vidi pod
"Mokro usisavanje".
 Izvadite usisnu cev sa podnim
nastavkom iz držača. Uređaj nosite
držeći ga za ručku za nošenje i usisnu
cev, a ne za potisnu ručku.
 Prilikom transporta vozilima osigurajte
uređaj od klizanja i nakretanja u skladu
sa odgovarajućim važećim propisima.
Skladištenje
OPREZ
Opasnost od povreda i oštećenja! Pri
skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.
Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u
zatvorenim prostorijama.
228
Nega i održavanje
OPASNOST
Uređaj pre svih radova na njemu isključite i
izvucite strujni utikač iz utičnice.
Mašine za uklanjanje prašine su sigurnosni
uređaji za sprečavanje ili uklanjanje
opasnosti u smislu BGV A1.
– Uređaj se u cilju održavanja mora
rastaviti, očisiti i servisirati ako je to
izvodljivo bez izazivanja opasnosti po
servisno osoblje i druge osobe.
Prikladne mere predostrožnosti sadrže
uklanjanje otrovnih materija pre
rastavljanja. Pobrinite se za obavezno
provetravanje prilikom rastavljanja
uređaja, čišćenja servisnih površina i
prikladnu zaštitu osoblja.
– Otrovne materije treba sa spoljašnjih
delova uređaja ukloniti usisavanjem i
prebrisati ili ih obraditi sredstvima za
zaptivanje pre uklanjanja iz opasnog
područja. Prilikom iznošenja iz opasnog
područja svi delovi uređaja se smatraju
zaprljanim. Kako bi se izbeglo
raspršivanje prašine moraju se
primenjivati odgovarajuće mere.
– Pri obavljanju održavanja i popravljanja
moraju se ukloniti svi predmeti koje ne
možete očistiti na zadovoljavajući
način. Takvi se predmeti moraju
otkloniti u nepropusnim kesama u
skladu sa važećim odredbama za
uklanjanje takvog otpada.
– Prilikom transporta i održavanja uređaja
usisni otvor treba zatvoriti priključnom
obujmicom.
UPOZORENJE
Sigurnosni uređaji za sprečavanje
opasnosti moraju se redovno održavati. To
znači da najmanje jednom godišnje
proizvođač ili neko stručno lice mora
proveriti da li je uređaj potpuno sigurnosno-
tehnički ispravan, npr. da li je dobro
zaptiven, da li je fillter neoštećen kao i da li
kontrolni elementi ispravno rade.
– 6
SR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: