Download  Print this page

Afvalverwijdering; Garantie - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Zuigturbine start niet
 Stekker en zekering van de stroom-
voorziening controleren.
 Stroomkabel, stekker, elektroden en
contactdoos van het apparaat controle-
ren.
 Apparaat inschakelen.
Zuigturbine schakelt uit
 Reservoir leegmaken.
Zuigturbine start na het legen van
de container niet opnieuw
 Apparaat uitschakelen en 5 seconden
wachten, na 5 seconden weer aanzet-
ten.
 Elektrodes en de tussenruimte van de
elektrodes met een borstel schoonma-
ken.
Zuigkracht wordt minder
 Verstoppingen uit zuigmondstuk, zuig-
buis, zuigslang of vlakvouwfilter wegha-
len.
 Volle filterzak vervangen.
 Volle afvalzak vervangen.
 Filterafdekking goed vastklikken.
 Membraanfilter (extra toebehoren) met
stromend water reinigen en/of vervan-
gen.
 Vlakvouwfilter vervangen.
 Aftapslang controleren op dichtheid.
Er ontsnapt stof bij het zuigen
Afbeelding
 Correcte montagepositie van de vlak-
vouwfilter controleren/corrigeren.
 Vlakvouwfilter vervangen.
Uitschakelmechanisme (natzuigen)
springt niet aan
 Elektrodes en de tussenruimte van de
elektrodes met een borstel schoonma-
ken.
 Vulstand bij elektrisch niet leidende
vloeistof voortdurend controleren.
56
Claxon weerklinkt
 Draaischakelaar op de juiste zuigslang-
diameter stellen.
 Bij gevulde vliesfilterzakken en onder-
schrijding van de minimale volume-
stroom moet deze zak verwisseld wor-
den.
 Bij een volle stofverzamelzak en onder-
schrijding van de minimale volume-
stroom moet deze vervangen worden.
 Vlakvouwfilter vervangen.
Automatische filterreiniging werkt
 Zuigslang niet aangesloten.
Automatische filterreiniging kan
niet uitgeschakeld worden
 Klantendienst contacteren.
Automatische filterreiniging kan
niet ingeschakeld worden
 Klantendienst contacteren.
Klantenservice
Indien de storing niet kan worden opge-
lost, moet het toestel door de klanten-
dienst gecontroleerd worden.

Afvalverwijdering

Het apparaat dient conform de wettelijke
voorschriften aan het einde van de levens-
duur als afval verwerkt te worden.
In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.
– 8
NL
niet

Garantie

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: