Download  Print this page

Ek Atbilstības Deklarācija - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

EK Atbilstības deklarācija
Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā
iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un
izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozī-
bā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu
attiecīgajām galvenajām drošības un vese-
lības aizsardzības prasībām. Iekārtā izda-
rot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis
paziņojums zaudē savu spēku.
Produkts:
Putekļsūcējs sauso un mitro
netīrumu sūkšanai
Tips:
1.146-xxx
Attiecīgās ES direktīvas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK
2011/65/ES
Piemērotās harmonizētās normas:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Izmantotie valsts standarti:
-
5.957-652
Apakšā parakstījušās personas rīkojas uz-
ņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās
pilnvarojuma.
CEO
Head of Approbation
Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā
persona:
S. Reiser
262
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tālr.: +49 7195 14-0
Fakss: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
LV

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: