Download  Print this page

Inbedrijfstelling - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Gebruik van het apparaat en de sub-
stanties waarvoor het moet worden ge-
bruikt, incl. de veilige werkwijze bij de
afvoer van het opgezogen materiaal al-
leen door geschoold personeel.
– Dit apparaat bevat stof dat schadelijk is
voor de gezondheid. Legings- en on-
derhoudswerkzaamheden, inclusief het
verwijderen van de stofverzamelcontai-
ner, mogen alleen worden uitgevoerd
door vaklui die de nodige bescher-
mingskleding dragen.
– Apparaat niet zonder het volledige filter-
systeem gebruiken.
– De toe te passen veiligheidsbepalingen
betreffende de te behandelen materia-
len moeten in acht genomen worden.

Inbedrijfstelling

Het apparaat kan op 2 manieren gebruikt
worden:
1 Gebruik als industriële stofzuiger (stop-
contact niet gebruikt)
2 Gebruiker als ontstoffer (stopcontact
gebruikt)
 Zuigslang aansluiten en afhankelijk van
de gebruikssoort van zuigkop voorzien
of op het stofopwekkende apparaat
aansluiten.
WAARSCHUWING
Bij het zuigen mag de vlakvouwfilter nooit
verwijderd worden.
WAARSCHUWING
Nooit zonder filterelement zuigen aange-
zien anders de zuigmotor beschadigd
wordt en door het verhoogde emissie van
fijn stof een gezondheidsrisico ontstaat!
Claxon
De claxon weerklinkt indien de luchtsnel-
heid daalt onder 20 m/s.
Aanwijzing: De claxon reageert op onder-
druk.
 Draaischakelaar op de juiste zuigslang-
diameter stellen.
Antistatisch systeem
Door de geaarde aansluitmof worden stati-
sche opladingen afgeleid. Daardoor wor-
den vonkvorming en stroomstoten met
elektrisch geleidende toebehoren (optie)
verhinderd.
– Het apparaat is uitgerust met een vlies-
filterzak met sluiting, bestelnr. 6.907-
480.0 (5 stuks).
– Het apparaat is uitgerust met een stof-
verzamelzak met sluitstrip, bestelnr.
6.596-886.0 (10 stuks).
Aanwijzing: Met dit apparaat kunnen alle
soorten stof tot stofklasse M worden opge-
zogen. Het gebruik van een verzamelstof-
zak (bestelnr. zie filtersystemen) is bij de
wet verplicht.
Tip: Het apparaat is als industriestofzuiger
voor het opzuigen en als ontstoffer voor
verplaatsbaar gebruik voor het wegzuigen
van droog, niet brandbaar stof met AGW-
waarden groter dan/gelijk aan 0,1 mg/m
geschikt.
– Bij het opzuigen van fijn stof kan tevens
een vliesfilterzak, een stofverzamelzak
of een membraanfilter (bijzondere toe-
behoren) gebruikt worden.
Filterzak aanbrengen
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Filterzak erop steken.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Afvalzak aanbrengen
Afbeelding
Aanwijzing: De opening van de afvalzak
moet geheel over de rand van de
zuigstomp heen worden getrokken.
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Stofzak aanbrengen.
 Stofzak over reservoir stulpen.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
– 3
NL
Droogzuigen
3
51

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: