Download  Print this page

Hjælp Ved Fejl - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Udskiftning af stoffilterpose/
bortskaffelsespose
Luk sugetilslutningen
Figur
 Luk sugetilslutningen, se vådsugning.
Udskiftning af stoffilterposen
Figur
 Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.
 Træk stoffilterposen tilbage og træk den
ud.
 Klap låsepalen ind og luk stoffilterposen
tæt.
 Den brugte stoffilterpose skal bortskaf-
fes i en støvtæt lukket pose iht. de gæl-
dende lovbestemmelser.
 Sæt ny stoffilterpose på.
 Sæt sugehovedet på og lås det fast.
Udskift bortskaffelsesposer
Figur
 Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.
 Slå bortskaffelsesposen op.
 Træk bortskaffelsesposens åbning over
sugestudsen tilbage og træk posen ud.
 Bortskaffelsesposen skal lukkes tæt ne-
denfor åbningen ved hjælp af låsestrim-
len.
 Fjerne bortskaffelsesposen.
 Bortskaffelsesposen bortskaffes iht. de
gældende love.
 Sæt ny bortskaffelsespose på.
 Smøg snavsposen over beholderen.
 Sæt sugehovedet på og lås det fast.
Udskifte membranfileret
Figur
 Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.
 Fjerne membranfilteret.
 Træk nyt membranfilter over beholde-
rens kant.
 Sæt sugehovedet på og lås det fast.
86
Rengøring af elektroder
 Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.
 Rens elektroderne med en børste.
 Sæt sugehovedet på og lås det fast.
Hjælp ved fejl
FARE
Træk netstikket og afbryd maskinen inden
der arbejdes på maskinen.
Bemærk: Hvis der opstår en fejl (f.eks. fil-
terbrud), skal der omgående slukkes for
maskinen. Fejlen skal afhjælpes, inden ma-
skinen tages i brug igen.
Sugeturbine virker ikke
 Kontroller stikdåsen og strømforsynin-
gens sikring.
 Kontroller strømledningen, netstikket
og maskinens elektroder og stikdåser.
 Tænd for maskinen.
Sugeturbinen slukker
 Tøm beholderen
Sugeturbinen starter ikke igen efter
tømning af beholderen
 Sluk for apparatet, vent i 5 sekunder, og
tænd igen.
 Rengør elektroderne samt mellemrum-
met mellem elektroderne med en bør-
ste.
Nedsat sugeevne
 Fjern forstoppelser fra dysen, sugerør,
sugeslangen eller det flade foldefilter.
 Udskift den fyldte stoffilterpose.
 Udskift den fyldte bortskaffelsespose.
 Sørg for, at filterafdækningen går rigtigt
i indgreb.
 Rens membranfilteret under flydende
vand, hhv. udskift filteret (ekstratilbe-
hør).
 Skift det flade foldefilter ud.
 Kontroller brændstofslangerne med
hensyn til tæthed.
– 7
DA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: