Download  Print this page

Üzembevétel - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– A készülék és az anyagok használatát,
amelyeken használni fogják, beleértve
a felszívott anyagok eltávolítását is
csak képzett személyzet végezze.
– Ez a készülék egészségre káros port
tartalmaz. Az ürítési és karbantartási
műveleteket, beleértve a porgyűjtő tar-
tály eltávolítását is, megfelelő védőfel-
szerelés használatával csak szakem-
ber végezheti.
– Tilos a készüléket a teljes szűrőrend-
szer nélkül üzemeltetni.
– A kezelendő anyagokra vonatkozó biz-
tonsági előírásokat figyelembe kell ven-
ni.
Üzembevétel
A készülék 2 üzemmódot tesz lehetővé:
1 Ipari eredetű por szívási üzeme (dugalj-
zat nem foglalt)
2 Portalanító üzem (dugaljzat foglalt)
 Szívótömlőt csatlakoztatni, és az üzem-
módtól függően felszívófejjel ellátni
vagy a porkeltő készülékre csatlakoz-
tatni.
FIGYELMEZTETÉS
Porszívózáskor sohasem szabad eltávolí-
tani az összehajtható szűrőt.
FIGYELMEZTETÉS
Szűrőelem nélkül tilos port szívni, mivel kü-
lönben megrongálódik a szívómotor és a fi-
nom por fokozott kilépése miatt az egész-
ség fokozott veszélynek van kitéve.
A kürt megszólal, ha a levegő áramlási se-
bessége 20 m/s alá csökken.
Megjegyzés: A kürt nyomáshiány hatására
megszólal.
 A forgókapcsolót a szívótömlő helyes
keresztmetszetére kell beállítani.
Anti-sztatikus rendszer
Földelt csatlakozási támasztékokon ke-
resztül levezeti a sztatikus feltöltődéseket.
Ez megakadályozza a szikraképződést és
az áramlökéseket áramvezető tartozékok
(opcionális) esetén.
Kürt
Száraz porszívózás
– A készülék zárófüllel ellátott textil por-
zsákkal van felszerelve, megrendelési
szám 6.907-480.0 (5 darab).
– A készülék zárszalagos szemeteszsák-
kal van felszerelve, megrendelési szám
6.596-886.0 (10 darab).
Megjegyzés: Ezzel a készülékkel az M be-
sorolási osztályig mindennemű por felszív-
ható. Porgyűjtő zsák használata (megren-
delési számot lásd Szűrőrendszerek) tör-
vényileg elő van írva.
Megjegyzés: A készülék ipari porszívóként
és mozgatható portalanító készülékként
olyan száraz, nem éghető porok, amelyek
AGW értéke nagyobb vagy egyenlő 0,1
mg/m
felszívására és eltávolítására alkal-
3
mas.
– Finompor felszívása esetén textil por-
zsákot, szemeteszsákot vagy memb-
ránszűrőt (különleges tartozék) kell
használni.
Textil porzsák behelyezése
Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 A textil porzsákot felhelyezni.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Szemeteszsák beépítése
Ábra
Megjegyzés: A szemeteszsák nyílását tel-
jesen a szívótámaszték kiszögelésére kell
húzni.
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Az eldobható porzsákot felhelyezni.
 Az eldobható porzsákot a tartályra vis-
szahajtani.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Membránszűrő beszerelése
VESZÉLY
Egészségre ártalmas porok felszívásakor
nem szabad behelyezni a membránszűrőt.
Megjegyzés: Textil porzsák/szemeteszsák
nélküli üzem esetén membránszűrő is
használható.
– 3
HU
155

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: