Download  Print this page

Sastavni Dijelovi Uređaja; Simboli Na Uređaju; Sigurnosni Napuci - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sastavni dijelovi uređaja
1 Elektrode
2 Usisno crijevo
3 Ispuh radnog zraka
4 Zapor usisne glave
5 Usis rashladnog zraka motora
6 Usisna glava
7 Spremnik za prljavštinu
8 Priključna obujmica
9 Stabilizator prednjih kotača
10 Kotačići
11 Nastavak za usis
12 Podna sapnica
13 Usisna cijev
14 Okretni prekidač za promjer usisnog cri-
jeva
15 Kukica za kvačenje kabela
16 Poklopac filtra
17 Rukohvat
18 Potisna ručica
19 Ljestvica promjera usisnog crijeva
20 Koljenati nastavak
21 Okretni regulator za namještanje usisne
snage (min-max)
22 Indikator
23 Utičnica
24 Automatsko čišćenje filtra
25 Glavna sklopka
26 Plosnati naborani filtar
27 Čišćenje filtra
28 Držač podnog nastavka
29 Ispusno crijevo
30 Držač usisnih cijevi
31 Držač nastavka za fuge
32 Strujni kabel
33 Natpisna pločica
214
Simboli na uređaju
M
UPOZORENJE: Ovaj uređaj sadrži praši-
ne opasne po zdravlje. Pražnjenje i održa-
vanje, uključujući odstranjivanje vrećice s
prašinom, smiju izvoditi samo stručne oso-
be, koje su opremljene prikladnom zaštit-
nom opremom. Ne uključivati prije nego je
instaliran kompletan filterski sistem i prije
nego je ispitana funkcija kontrole strujanja.
PES
PTFE

Sigurnosni napuci

OPASNOST
– Ako ispušni zrak izlazi natrag u prosto-
riju, onda u njoj mora postojati dovoljna
izmjena zraka L. Za pridržavanje za-
htjevanih graničnih vrijednosti volumen
ispuhane zračne struje smije iznositi
maksimalno 50% volumena svježeg
zraka (zapremnina prostorije V
cijent izmjene zraka L
mjere prozračivanja vrijedi: L
– Uporaba uređaja i materijala za koje se
treba koristiti, uključujući i sigurno zbri-
njavanje usisanog materijala dopušte-
no je isključivo školovanom osoblju.
– 2
HR
!
Plosnati naborani filtar
kataloški br. 6.904-367.0
Plosnati naborani filtar
(PES)
kataloški br. 6.904-360.0
Plosnati naborani filtar (PT-
FE)
kataloški br. 6.907-455.0
Vrećica za zbrinjavanje ot-
pada
kataloški br. 6.596-886.0
). Bez posebne
W
W
M
x koefi-
R
=1h
.
–1

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: