Download  Print this page

Es-izjava O Skladnosti - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni
stroj zaradi svoje zasnove in načina izdela-
ve ustreza temeljnim varnostnim in zdra-
vstvenim zahtevam EU-standardov. Ta iz-
java izgubi svojo veljavnost, če kdo napra-
vo spremeni brez našega soglasja.
Proizvod:
Sesalnik za mokro in suho
sesanje
Tip:
1.146-xxx
Zadevne ES-direktive:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
2011/65/ЕU
Uporabljene usklajene norme:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Uporabni nacionalni standardi:
-
5.957-652
Podpisniki ravnajo po navodilih in s poobla-
stilom vodstva podjetja.
Head of Approbation
CEO
Pooblaščenec za dokumentacijo:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
SL
181

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: