Download  Print this page

Remedierea Defecţiunilor - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

 Eliminaţi sacul pentru murdărie conform
reglementărilor legale.
 Aplicaţi sacul nou pentru murdărie.
 Introduceţi sacul pentru murdărie peste
rezervor.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
Schimbarea filtrului cu membrană
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Îndepărtaţi filtrul cu membrană.
 Trageţi filtrul cu membrană nou peste
marginea rezervorului.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
Curăţarea electrozilor
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Curăţaţi electrozii cu o perie.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
Remedierea defecţiunilor
PERICOL
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Indicaţie: Dacă apare o problemă (ex. de-
teriorarea filtrului), aparatul trebuie oprit
imediat. Înainte de repunerea în funcţiune,
trebuie remediată.
Turbina aspiratoare nu funcţionează
 Verificaţi priza şi siguranţa de la reţea-
ua de alimentare cu curent.
 Verificaţi cablul de alimentare de la re-
ţea, conectorul, electrozii de la aparat şi
conectorul acestuia.
 Porniţi aparatul.
Turbina aspiratoare se opreşte
 Goliţi rezervorul.
200
Turbina aspiratoare nu mai
porneşte după golirea rezervorului
 Opriţi aparatul şi aşteptaţi 5 secunde,
iar după 5 secunde porniţi-l din nou.
 Curăţaţi electrozii precum şi spaţiul din-
tre aceştia cu o perie.
Puterea de aspirare scade
 Desfundaţi filtrul cu pliuri plate, duza,
furtunul sau tubul de aspirare.
 Schimbaţi sacul de filtrare plin.
 Schimbaţi sacul pentru murdărie folosit.
 Fixaţi capacul de ventilaţie.
 Curăţaţi filtrul cu membrană (accesoriu
special) sub apă curentă sau înlocuiţi-l.
 Înlocuiţi filtrul cu pliuri plate.
 Verificaţi etanşeitatea furtunului de eva-
cuare.
În timpul aspirării iese praf
Figura
 Verificaţi/corectaţi poziţia filtrului cu pli-
uri plate.
 Înlocuiţi filtrul cu pliuri plate.
Sistemul de oprire automată
(aspirare umedă) nu reacţionează
 Curăţaţi electrozii precum şi spaţiul din-
tre aceştia cu o perie.
 În cazul lichidelor neconductoare elec-
tric verificaţi permanent nivelul de um-
plere.
Se aude claxonul
 Aduceţi comutatorul rotativ în poziţia
corespunzătoare pentru secţiunea fur-
tunului de aspirare.
 Când sacul este plin şi se trece sub pra-
gul inferior al fluxului volumic minim,
acesta trebuie înlocuit.
 Când sacul pentru murdărie este plin şi
se trece sub pragul inferior al fluxului
volumic minim, sacul trebuie înlocuit.
 Înlocuiţi filtrul cu pliuri plate.
Sistemul de curăţare automată a
filtrului nu funcţionează
 Furtunul de aspirare nu este racordat.
– 8
RO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: