Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 196

Hide thumbs

Advertisement

 Introduceţi sacul pentru murdărie peste
rezervor.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
Montarea filtrului cu membrană
PERICOL
Este interzisă utilizarea filtrului cu membra-
nă la aspirarea pulberilor nocive.
Indicaţie: În cazul utilizării fără sac de fil-
trare din material textil/pentru murdărie se
poate folosi un filtru-membrană.
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Trageţi filtrul cu membrană (accesoriu
special) peste marginea rezervorului.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
Comutare între aspirare umedă şi
uscată
ATENŢIE
La schimbarea mediului de aspiraţie de
la umed la uscat fiţi atent la următoarele:
Aspirarea prafului uscat pe cartuşul de filtru
ud îmbâcseşte filtrul şi-l poate face inutiliza-
bil.
 Înlocuiţi filtrul umed cu unul uscat înain-
te de utilizare.
 Dacă e nevoie, filtrul trebuie schimbat.
Operaţiunea este descrisă la secţiunea
"Îngrijirea şi întreţinerea".
Indicaţie: În cazul aspirării umede perma-
nente vă recomandăm să utilizaţi un filtru
cu pliuri plate PES (vezi sistemele de filtra-
re).
Aspirarea umedă
PERICOL
În cazul aspirării umede, nu este permisă
aspirarea pulberilor nocive.
Montarea lamelor de cauciuc
Figura
 Demontaţi peria.
 Montaţi lamelele de cauciuc.
Notă: Porţiunea texturată a lamelei de cau-
ciuc trebuie să fie spre exterior.
196
Închiderea orificiului de aspirare
Figura
 Introduceţi mufa de racordare în racor-
dul de aspirare astfel încât să se potri-
vească exact.
 Împingeţi mufa de racordare înăuntru
până la capăt.
Îndepărtarea sacului de filtrare din
material textil
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Trageţi afară sacul de filtrare în spate.
 Închideţi clapeta şi închideţi etanş sacul
de filtrare din material textil.
 Sacul de filtrare din material textil uzat
trebuie eliminat într-o pungă închisă
etanş, care nu permite trecerea prafu-
lui, conform reglementărilor legale.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
– Când aspiraţi murdărie umedă, scoateţi
întotdeauna sacul filtrant din material
textil.
Îndepărtarea sacului pentru murdărie
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Suflecaţi sacul pentru murdărie.
 Trageţi în spate orificiul sacului pentru
murdărie de pe ştuţul de aspirare.
 Închideţi etanş sacul pentru murdărie
cu ajutorul benzii de fixare de sub orifi-
ciu.
 Scoateţi sacul pentru murdărie.
 Eliminaţi sacul pentru murdărie conform
reglementărilor legale.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
– Când aspiraţi murdărie umedă, scoateţi
întotdeauna sacul pentru murdărie.
– 4
RO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: