Download  Print this page

Seadme Elemendid; Seadmel Olevad Sümbolid; Ohutusalased Märkused - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Seadme elemendid

1 Elektroodid
2 Imemisvoolik
3 Õhu väljumisava, tööõhk
4 Imipea lukustus
5 Õhu sisenemisava, mootori jahutusõhk
6 Imipea
7 Mustusemahuti
8 Ühendusmuhv
9 Juhtrullikute põiklatt
10 Juhtratas
11 Imitutsid
12 Põrandadüüs
13 Imitoru
14 Imivooliku ristlõike pöördlüliti
15 Kaablikonks
16 Filtrikate
17 Kandekäepide
18 Tõukesang
19 Imivooliku ristlõike skaala
20 Põlv
21 Imivõimsuse pöördregulaator (min-
maks.)
22 Märgutuli
23 Pistikupesa
24 Automaatne filtripuhastus
25 Pealüliti
26 Madalvoltfilter
27 Filtri puhastamine
28 Põrandaotsaku hoidik
29 Väljalaskevoolik
30 Imitorude hoidik
31 Vuugiotsaku hoidik
32 Võrgukaabel
33 Tüübisilt
Seadmel olevad sümbolid
M
HOIATUS: Käesolev seade sisaldab ter-
vist kahjustavat tolmu. Seadet tühjendada
ja hooldada ning tolmukotti eemdaldada
tohivad ainult asjatundjad, kellel on sobiv
individuaalne kaitsevarustus. Mitte sisse
lülitada, enne kui kogu filtrisüsteem on pai-
galdatud ja voolumahu kontrollseadist on
testitud.
PES
PTFE
Ohutusalased märkused
OHT
– Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab
ruumi õhuvahetusnäitajaga L olema pii-
sav. Nõutavatest piirväärtustest kinnipi-
damiseks võib tagasi juhitava õhu voo-
lumaht olla maksimaalselt 50% värske
õhu voolumahust (ruumi ruumala V
õhuvahetusnäitaja L
õhutusmeetmeteta kehtib: L
– Seadet ning materjale, mille jaoks seda
kasutatakse (kaasa arvatud kogutud
materjali turvaline kõrvaldamine) tohib
käidelda ainult koolitatud personal.
– Käesolev seade sisaldab tervist kahjusta-
vat tolmu. Tühjendus- ja hooldusmenetlu-
si k.a. tolmu kogumismaguti utiliseerimist
tohivad teostada vaid vastavat kaitseva-
rustust kandvad spetsialistid.
– 2
ET
!
Madalvoltfilter
Tellimisnr.
6.904-367.0
Madalvoltfilter (PES)
Tellimisnr.
6.904-360.0
Madalvoltfilter (PTFE)
Tellimisnr.
6.907-455.0
Jäätmekott
Tellimisnr.
6.596-886.0
). Ilma eriliste
W
=1h
W
M
x
R
.
–1
245

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: