Download  Print this page

Pagalba Gedimų Atveju - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Medžiaginio filtro maišelio/
utilizavimo maišelio keitimas
Siurbimo atvamzdžio uždarymas
Paveikslas
 Uždarykite siurbimo atvamzdį, žr. apie
drėgną valymą.
Medžiaginio maišelio keitimas
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Medžiaginį maišelį išimkite traukdami
žemyn.
 Įstatykite užspaudžiamąją juostelę ir
sandariai uždarykite medžiaginį filtro
maišelį.
 Panaudotą medžiaginį filtro maišelį ša-
linkite sandariame maišelyje, laikyda-
miesi įstatyminių nuostatų.
 Užmaukite naują medžiaginį maišelį.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
Dulkių maišelio keitimas
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Uždėkite utilizavimo maišelį.
 Utilizavimo maišelio angą per siurbimo
antvamzdį traukite į galą.
 Utilizavimo maišelį uždarymo juosta
sandariai uždarykite angos apačioje.
 Išimkite dulkių maišelį.
 Utilizavimo maišelį utilizuokite pagal įs-
tatyminius nuostatus.
 Uždėkite naują dulkių maišelį.
 Užvožkite dulkių maišelį virš kameros.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
Membraninio filtro keitimas
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Išimkite membraninį filtrą.
 Naują membraninį filtrą traukite per tal-
pyklos kraštą.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
Elektrodų valymas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Elektrodus nuvalykite šepečiu.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
270
Pagalba gedimų atveju
PAVOJUS
Prieš visus prietaiso priežiūros darbus iš-
junkite prietaisą ir ištraukite elektros laido
kištuką iš tinklo lizdo.
Pastaba: jei kas nors sugedo (pavyzdžiui,
įtrūko filtras), nedelsdami išjunkite prietai-
są. Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą,
gedimą pašalinkite.
Siurblio turbina neveikia
 Patikrinkite maitinimo tinklo lizdą ir sau-
giklį.
 Patikrinkite įrenginio maitinimo kabelį,
kištuką, elektrodus ir lizdą.
 Įjunkite prietaisą.
Siurblio turbina išsijungia
 Ištuštinkite kamerą.
Ištuštinus rezervuarą siurblio
turbina vis dar neveikia
 Išjunkite prietaisą ir, 5 sekundes palau-
kę, jį vėl įjunkite.
 Šepečiu nuvalykite elektrodus ir tarpą
tarp jų.
Sumažėjo siurbimo jėga
 Pašalinkite susidariusius kamščius iš
siurbimo antgalio, siurblio vamzdžio, si-
urbimo žarnos ar plokščiojo klostuoto
filtro.
 Užpildyto medžiaginio maišelio keiti-
mas.
 Pakeiskite užpildytą dulkių maišelį.
 Tinkamai užfiksuokite filtro dangtelį.
 Išplaukite membraninį filtrą (specialusis
priedas) po tekančiu vandeniu arba pa-
keiskite.
 Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.
 Patikrinkite išleidimo žarnos sandaru-
mą.
– 7
LT

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: