Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 216

Hide thumbs

Advertisement

Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Navucite membranski filtar (poseban
pribor) preko ruba spremnika.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Prelazak s mokrog na suho usisavanje
PAŽNJA
Pri prelasku s mokrog na suho usisava-
nje obratite pozornost na sljedeće:
Usisavanje suhe prašine s mokrim filtar-
skim elementom može dovesti do začeplje-
nja filtra te ga time učiniti neupotrebljivim.
 Mokri filtar prije korištenja zamijenite
suhim.
 Po potrebi zamijenite filtar na način opi-
san po točkom "Njega i održavanje".
Napomena: Ako se neprestano koristi op-
cija mokrog usisavanja, preporuča se pri-
mjena PES plosnatog naboranog filtra (vidi
pod "Filtarski sustavi").
Mokro usisavanje
OPASNOST
Tijekom mokrog usisavanja ne smije se usi-
savati prašina opasna po zdravlje.
Ugradnja gumenog nastavka
Slika
 Skinite četke s uređaja.
 Ugradite gumeni nastavak.
Napomena: Hrapava strana gumenog na-
stavka mora biti okrenuta prema van.
Zatvaranje usisnog priključka
Slika
 Priključnu obujmicu precizno umetnite u
usisni priključak.
 Ugurajte priključnu obujmicu do kraja.
Uklanjanje flizelinske filtarske vrećice
Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Flizelinsku filtarsku vrećicu izvucite pre-
ma natrag.
 Sklopite ušice za zatvaranje i čvrsto za-
tvorite flizelinsku filtarsku vrećicu.
 Rabljenu flizelinsku filtarsku vrećicu od-
ložite u otpad u hermetički zatvorenoj
vrećici u skladu sa zakonskim odredba-
ma.
216
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
– Za usisavanje mokre prljavštine pret-
hodno se mora skinuti flizelinska filtar-
ska vrećica.
Uklanjanje vrećice za zbrinjavanje
otpada
Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Prevucite vrećicu za zbrinjavanje otpa-
da prema gore.
 Otvor vrećice za zbrinjavanje otpada
izvucite prema natrag preko nastavka
za usis.
 Vrećicu za zbrinjavanje otpada zatvori-
te trakom za zatvaranje ispod otvora
tako da ne propušta.
 Izvadite vrećicu za zbrinjavanje otpada.
 Vrećicu za zbrinjavanje otpada odložite
u otpad sukladno zakonskim odredba-
ma.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
– Za usisavanje mokre prljavštine pret-
hodno se uvijek mora skinuti vrećica za
zbrinjavanje otpada.
Uklanjanje membranskog filtra
Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Uklonite membranski filtar.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
– Za usisavanje mokre prljavštine pret-
hodno se uvijek mora skinuti membran-
ski filtar (poseban pribor).
Ispuštanje prljave vode
Slika
 Prljavu vodu ispustite kroz ispusno cri-
jevo.
Općenito
– Prilikom usisavanja mokre prljavštine
sisaljkom za tekstilni namještaj ili usi-
snim nastavkom za fuge, odnosno pri
usisavanju vode iz neke posude prepo-
ručljivo je isključiti funkciju "Automatsko
čišćenje filtra".
– Uređaj se automatski isključuje kada se
maksimalno napunjeni tekućinom.
– 4
HR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: