Download  Print this page

Punerea în Funcţiune - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Utilizarea aparatului şi a substanţelor
pentru care a fost conceput, inclusiv
procedeele sigure de eliminare a mate-
rialelor aspirate se vor efectua numai
de personal instruit.
– Acest aparat conţine praf nociv. Proce-
deele de golire şi de întreţinere, inclusiv
îndepărtarea rezervorului de colectare
a prafului, se vor efectua doar de speci-
alişti îmbrăcaţi în echipament de pro-
tecţie adecvat.
– Aparatul nu se va folosi fără a avea în-
treg sistemul de filtrare montat.
– Se vor respecta măsurile de securitate
aplicabile pentru materialele vehiculate.
Punerea în funcţiune
Aparatul permite 2 regimuri de funcţionare:
1 utilizare ca aspirator industrial (priza nu
este folosită)
2 utilizare pentru eliminarea prafului (pri-
za este folosită)
 Racordaţi furtunul de aspirare şi în
funcţie de regimul de funcţionare apli-
caţi duza de aspirare sau conectaţi apa-
ratul care generează praf.
AVERTIZARE
În timpul aspirării nu este permisă îndepăr-
tarea filtrului cu pliuri plate.
AVERTIZARE
Nu aspiraţi fără elementul de filtrare, deoa-
rece în caz contrar motorul de aspirare
poate fi deteriorat şi sănătatea persoanelor
este pusă în pericol din cauza creşterii can-
tităţii de praf fin evacuat.
Claxon
Claxonul emite un sunet când viteza aeru-
lui scade sub 20 m/s.
Indicaţie: Claxonul reacţionează la sub-
presiune.
 Aduceţi comutatorul rotativ în poziţia
corespunzătoare pentru secţiunea fur-
tunului de aspirare.
Sistem antistatic
Prin intermediul ştuţurilor de racordare cu
împământare sunt descărcate sarcinile sta-
tice. Astfel se împiedică formarea de scân-
tei şi de şocuri electrice cu accesoriile (op-
ţional) conductoare de curent.
Aspirarea uscată
– Aparatul este dotat cu un sac de filtrare
din material textil cu clapetă de închide-
re, nr. de comandă 6.907-480.0
(5 bucăţi).
– Aparatul este dotat cu un sac pentru
murdărie cu bandă de fixare, nr. de co-
mandă 6.596-886.0 (10 bucăţi).
Indicaţie: Cu acest aparat se pot aspira
toate tipurile de praf până la clasa de pul-
beri M. Folosirea unui sac de colectare a
prafului (pentru nr. de comandă vezi siste-
mele de filtrare) este prevăzută de lege.
Indicaţie: Aparatul este adecvat pentru fo-
losirea ca aspirator industrial pentru aspira-
re şi pentru eliminarea prafului în aplicaţii
mobile pentru aspirarea pulberilor uscate,
neinflamabile, cu valori AGW mai mari sau
egale cu 0,1 mg/m
– Când se aspiră praf fin, trebuie folosit în
plus şi un sac de filtrare din material tex-
til, un sac pentru murdărie sau un filtru-
membrană (accesoriu opţional).
Montarea sacului de filtrare din material
textil
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Aplicaţi sacul de filtrare.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
Montarea sacului pentru murdărie
Figura
Indicaţie: Orificiul sacului pentru murdărie
trebuie tras complet peste marginea ştuţu-
lui de aspirare.
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Aplicaţi sacul pentru murdărie.
– 3
RO
.
3
195

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: