Download  Print this page

Stavljanje U Pogon - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Ovaj uređaj sadrži prašinu, koja je štet-
na po zdravlje. Postupke pražnjenja i
održavanja, uključujući i zbrinjavanje
spremnika za prašinu, smiju izvoditi
stručnjaci koji nose odgovarajuću za-
štitnu opremu.
– Uređajem ne radite bez potpunog filtra-
cijskog sustava.
– Moraju se poštivati odgovarajuće sigur-
nosne odredbe za materijale s kojima
se radi.

Stavljanje u pogon

Za uređaj su predviđena 2 načina rada:
1 rad kao industrijski usisavač prašine
(utičnica nije zauzeta)
2 rad kao eliminator prašine (utičnica je
zauzeta)
 Priključite usisno crijevo i na njega ovi-
sno o načinu rada nataknite sisaljku ili
ga priključite na uređaj koji generira
prašinu.
UPOZORENJE
Tijekom usisavanja nikada ne uklanjati plo-
snati naborani filtar.
UPOZORENJE
Ne usisavajte bez filtarskog elementa, jer
se u suprotnom slučaju može oštetiti usisni
motor i doći do ugrožavanja zdravlja zbog
izbacivanja sitne prašine.
Sirena
Sirena se oglašava kada brzina zraka pad-
ne ispod 20 m/s.
Napomena: Sirena reagira na podtlak.
 Okretni prekidač podesite na ispravan
promjer usisnog crijeva.
Antistatički sustav
Kroz uzemljen priključni nastavak provode
se statički naboji. Time se sprječavaju
iskrenje i strujni udari kod elektrovodljive
opreme (opcija).
Suho usisavanje
– Uređaj je opremljen flizelinskom filtar-
skom vrećicom s ušicama za zatvaranje,
kataloški br. 6.907-480.0 (5 komada).
– Uređaj je opremljen vrećicom za otpad
s vrpcom za zatvaranje, kataloški br.
6.596-886.0 (10 kom.).
Napomena: Ovim se uređajem mogu usi-
savati sve vrste prašine do klase M. Primje-
na vrećice za prašinu (za kataloški br. vidi
poglavlje "Filtarski sustavi") je zakonski
propisana.
Napomena: Uređaj je kao industrijski usi-
savač prikladan za usisavanje, a kao mobil-
ni eliminator prašine za isisavanje suhe,
nezapaljive prašine s vrijednostima AGW
većim ili jednakim 0,1 mg/m
– Za usisavanje fine prašine dodatno tre-
ba koristiti flizelinsku filtarsku vrećicu,
vrećicu za zbrinjavanje otpada ili mem-
branski filtar (poseban pribor).
Ugradnja flizelinske filtarske vrećice
Slika
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Nataknite flizelinsku filtarsku vrećicu.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Ugradnja vrećice za zbrinjavanje otpada
Slika
Napomena: Otvor vrećice za zbrinjavanje
otpada mora se potpuno prevući preko
obruba nastavka za usis.
 Otkvačite i skinite usisnu glavu.
 Nataknite vrećicu za zbrinjavanje otpa-
da.
 Prevucite vrećicu za zbrinjavanje otpa-
da preko spremnika.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.
Ugradnja membranskog filtra
OPASNOST
Za usisavanje prašine opasne po zdravlje
ne smije se koristiti membranski filtar.
Napomena: Pri radu bez flizelinske filtar-
ske vrećice/vrećice za otpad može se kori-
stiti membranski filtar.
– 3
HR
.
3
215

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: