Download  Print this page

Trepte De Pericol; Utilizarea Corectă - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Înainte de prima utilizare a apa-
ratului dvs. citiţi acest instrucţiu-
nil original, respectaţi instrucţiunile cuprin-
se în acesta şi păstraţi-l pentru întrebuinţa-
rea ulterioară sau pentru următorii pose-
sori.
- Înainte de prima utilizare citiţi neapărat
măsurile de siguranţă nr. 5.956-249!
- În cazul nerespectării instrucţiunilor de
utilizare şi a măsurilor de siguranţă,
aparatul poate fi deteriorat şi siguranţa
persoanei care utilizează aparatul, re-
spectiv a altor persoane, poate fi pusă
în pericol.
- În cazul în care aparatul a fost deterio-
rat în timpul transportului, informaţi ime-
diat comerciantul.
Cuprins
Protecţia mediului înconjurător RO
Trepte de pericol . . . . . . . . . . . RO
Utilizarea corectă . . . . . . . . . . RO
Elementele aparatului . . . . . . . RO
Simboluri pe aparat. . . . . . . . . RO
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . RO
Punerea în funcţiune. . . . . . . . RO
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Depozitarea. . . . . . . . . . . . . . . RO
Scoaterea din uz . . . . . . . . . . . RO
Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . RO
Protecţia mediului
înconjurător
Materialele de ambalare sunt re-
ciclabile. Ambalajele nu trebuie
aruncate în gunoiul menajer, ci
trebuie duse la un centru de co-
lectare şi revalorificare a deşeu-
rilor.
Aparatele vechi conţin materiale
reciclabile valoroase, care pot fi
supuse unui proces de revalorifi-
care. Bateriile, uleiul şi substan-
ţele asemănătoare nu trebuie să
ajungă în mediul înconjurător.
Din acest motiv, vă rugăm să
apelaţi la centrele de colectare
abilitate pentru eliminarea apa-
ratelor vechi.
Observaţii referitoare la materialele con-
ţinute (REACH)
Informaţii actuale referitoare la materialele
conţinute puteţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH

Trepte de pericol

PERICOL
Pericol iminet, care duce la vătămări corpo-
1
rale grave sau moarte.
1
AVERTIZARE
1
Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea
2
duce la vătămări corporale grave sau moar-
2
te.
2
PRECAUŢIE
3
Indică o posibilă situaţie periculoasă, care
5
ar putea duce la vătămări corporale uşoa-
6
re.
6
ATENŢIE
6
Indicaţie referitoare la o posibilă situaţie pe-
8
riculoasă, care ar putea duce la pagube
9
materiale.
9

Utilizarea corectă

9
9
- Aspiratorul este proiectat pentru curăţa-
10
rea umedă şi uscată a podelelor şi a pe-
reţilor.
- Aparatul este adecvat pentru aspirarea
pulberilor uscate, neinflamabile şi noci-
ve de pe maşini şi aparate; clasa de pul-
beri M conform EN 60 335-2-69. Re-
stricţie: nu este permisă aspirarea de
substanţe cancerigene, excepţie fă-
când aşchiile de lemn.
- Acest aparat poate fi folosit în domeniul
comercial, de exemplu în hoteluri, şcoli,
spitale, fabrici, magazine, birouri şi ma-
gazine de închiriat aparatură.
- 1
RO
193

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: