Download  Print this page

Izjava O Usklađenosti Sa Propisima Ez - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Izjava o usklađenosti sa
propisima EZ
Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina
po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim
njenim modelima koje smo izneli na tržište,
odgovara osnovnim zahtevima dole
navedenih propisa Evropske Zajednice o
sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava
prestaje da važi ako se bez naše
saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve
promene.
Proizvod:
Usisivač za mokru i suvu
prljavštinu
Tip:
1.146-xxx
Odgovarajuće EZ-direktive:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ
2011/65/EU
Primenjene usklađene norme:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Primenjeni nacionalni standardi:
-
5.957-652
Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem
poslovodstva.
CEO
Head of Approbation
Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
SR
231

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: