Download  Print this page

Ta I Bruk - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Maskinen inneholder helseskadelig
støv. Tømming og vedlikehold, deri-
blant fjerning av støvoppsamlingsbe-
holdere, må bare foretas av fagperso-
ner som bærer egnet verneutstyr.
– Maskinen må ikke brukes uten komplett
filtreringssystem.
– De relevante sikkerhetsreglene som
gjelder for stoffene som behandles må
følges.

Ta i bruk

Apparatet har 2 mulig bruksmåter:
1 Bruk som industristøvsuger (stikkontakt
ikke i bruk)
2 Bruk for støvfjerning (stikkontakt i bruk)
 Kob le til sugeslange, og utstyr med inn-
sugingsdyse alt etter bruksmåte, eller
koble til støvproduserende apparat.
ADVARSEL
Ved suging skal aldri det flate foldefilteret
fjernes.
ADVARSEL
Maskinen må bare brukes med alle filter-
innsatsene montert. Hvis ikke vil sugemo-
toren bli skadet, og det vil oppstå helsefare
pga. økt utslipp av finstøv.
Hornet aktiveres når lufthastigheten synker
under 20 m/s.
Merk: Hornet reagerer på undertrykk.
 Still dreiebryter til riktig sugeslangedia-
meter.
Anti-statisk system
Via de jordede tilkoblingspunktene vil sta-
tiske ladninger ledes bort. Derved forhin-
dres gnister og strømstøt fra elektrisk le-
dende tilbehør (ekstrautstyr).
Støvsuging
– Apparatet er utstyrt med en papirfilter-
pose med lukkeklaff, bestillingsnr.
6.907-480.0 (5 stk.).
– Apparatet er utstyrt med en engangspo-
se med lukkeskyver, bestillingsnr.
6.596-886.0 (10 stk.).
92
Horn
Merk: Med dette apparatet kan alle typer
støv til støvklasse M suges opp. Bruk av en
støvpose (bestillingsnummer se Filtersys-
temer) er i noen land påbudt ved lov.
Merk: Apparatet er egnet som industristøv-
suger og som støvfjerner for mobilt bruk, for
oppsuging av tørt, ikke brennbart støv med
AGW-verdi større eller lik 0,1 mg/m
– Vid sugning av stoft skall därutöver en
filterfiberpåse, en avfallshanteringspå-
se eller ett membranfilter (specialtillbe-
hör) användas.
Montere fleece-filterpose
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Sett på fleece-filterposen.
 Sett på sugehodet og lås det.
Montere avfallspose
Figur
Merk: Åpningen på avfallsposen må trek-
kes helt over avsatsen på sugestussen.
 Avlås og ta av sugehodet.
 Sett på engangspose.
 Vreng engangsposen over beholderen.
 Sett på sugehodet og lås det.
Montere membranfilter
FARE
Ved suging av helsefarlig støv skal mem-
branfilteret ikke settes inn.
Merknad: Ved bruk uten papirfilterpose/
engangspose kan det brukes et membran-
filter.
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Membranfilter (ekstrautstyr) trekkes
over beholderkanten.
 Sett på sugehodet og lås det.
Skifting fra våt- til støvsuging
OBS
Ta hensyn til følgende ved skifting fra
våt- til tørrsuging:
Oppsuging av tørt støv når filterinnsatsen
er fuktig, vil føre til at filteret tetter seg og
ikke er brukbart lenger.
 La et fuktig filter tørke helt før bruk, eller
bytt det ut med et tørt filter.
 Bytt filter etter behov. Se "Service og
vedlikehold".
– 3
NO
.
3

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: