Download  Print this page

Ab Uygunluk Bildirisi - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-
nin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan pi-
yasaya sürülen modeliyle AB yönetmelikle-
rinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-
lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-
riz. Onayımız olmadan cihazda herhangi
bir değişiklik yapılması durumunda bu be-
yan geçerliliğini yitirir.
Ürün:
Kuru ve yaş elektrikli süpür-
ge
Tip:
1.146-xxx
İlgili AB yönetmelikleri
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG
2011/65/EU
Kullanılmış olan uyumlu standartlar
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Kullanılmış ulusal standartlar
-
5.957-652
İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına
ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-
lete dayanarak işlem yapar.
CEO
Head of Approbation
Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.:
+49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
TR
139

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: