Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 134

Hide thumbs

Advertisement

Islak süpürmeden kuru süpürmeye
geçiş
DIKKAT
Islak süpürmeden kuru süpürmeye ge-
çerken dikkat edilmesi gerekenler:
Filtre ıslakken kuru tozun emilmesi, filtrede
yığılmaya neden olur ve filtreyi kullanıla-
maz duruma getirebilir.
 Islak filtreleri kullanmadan önce kurula-
rıyla değiştirin.
 Gerektiğinde filtreyi değiştirin, "Bakım
ve Onarım" maddesinde açıklanır.
Not: Sürekli ıslak süpürme durumunda, bir
PES yassı katlama filtresinin kullanılması
önerilir (bkz. Filtre sistemleri).
Islak temizlik
TEHLIKE
Sulu emme sırasında sağlığa zararlı tozlar
toplanmamalıdır.
Lastik dudakların takılması
Şekil
 Fırça şeridini sökün.
 Lastik dudakları takın.
Not: Lastik dudakların şekil verilmiş tarafı
dışarıyı göstermelidir.
Süpürme bağlantısının kapatılması
Şekil
 Bağlantı muylusunu tam uyacak şekilde
vakum bağlantısına yerleştirin.
 Bağlantı muylusunu tahdide kadar içeri
itin.
Elyaf filtre torbasının çıkartılması
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Elyaf filtre torbasını geriye doğru dışarı
çekin.
 Kapak mandalını içeri katlayın ve elyaf
filtre torbasını sızdırmaz şekilde kapa-
tın.
 Kullanılmış elyaf filtre torbasını toz sız-
dırmayan bir torba içerisinde, yasal ku-
rallara göre tasfiye edin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
– Islak kirin emilmesi sırasında, elyaf filtre
torbası her zaman çıkartılmalıdır.
134
Boşaltma torbasının çıkartılması
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Boşaltma torbasını yukarı kaldırın.
 Boşaltma torbasının deliğini emme ağzı
üzerinden geriye doğru dışarı çekin.
 Boşaltma torbasını kapatma şeritleriyle
deliğin altında sızdırmaz şekilde kapa-
tın.
 Boşaltma torbasını çıkartın.
 Boşaltma torbasını yasal düzenlemele-
re göre tasfiye edin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
– Islak kirin emilmesi sırasında, boşaltma
torbası her zaman çıkartılmalıdır.
Diyafram filtresinin çıkartılması
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Diyafram filtresini çıkartın.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
– Islak kirin emilmesi sırasında, diyafram
filtresi (özel aksesuar) her zaman çıkar-
tılmalıdır.
Pis suyun boşaltılması
Şekil
 Pis suyu, tahliye hortumuyla boşaltın.
Genel
– Islak kirin minder ya da ek memesi ile
emilmesi sırasında ya da bir hazneden
ağırlıklı olarak su emilirken, "Otomatik
filtre temizleme" fonksiyonunun kapatıl-
ması önerilir.
– Maksimum sıvı seviyesine ulaşılması du-
rumunda cihaz otomatik olarak kapatılır.
– İletken olmayan sıvılarda (Örn; mat-
kap emülsiyonları, yağlar ve gresler),
hazne doluyken cihaz kapatılmaz.
Doluluk seviyesi sürekli olarak kon-
trol edilmeli ve hazne zamanında bo-
şaltılmalıdır.
– Sulu süpürmenin tamamlanmasından
sonra: Yassı katlama filtresini filtre te-
mizleme düzeneğiyle temizleyin. Elek-
trotları bir fırçayla temizleyin. Hazneyi
nemli bir bezle temizleyin ve kurutun.
– 4
TR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: