Download  Print this page

Arızalarda Yardım - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Elyaf filtre torbası/boşaltma
torbasının değiştirilmesi
Süpürme bağlantısının kapatılması
Şekil
 Süpürme bağlantısının kapatılması,
bkz. sulu süpürme.
Elyaf filtre torbasının değiştirilmesi
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Elyaf filtre torbasını geriye doğru dışarı
çekin.
 Kapak mandalını içeri katlayın ve elyaf
filtre torbasını sızdırmaz şekilde kapa-
tın.
 Kullanılmış elyaf filtre torbasını toz sız-
dırmayan bir torba içerisinde, yasal ku-
rallara göre tasfiye edin.
 Yeni elyaf filtre torbasını takın.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Boşaltma torbasının değiştirilmesi
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Boşaltma torbasını yukarı kaldırın.
 Boşaltma torbasının deliğini emme ağzı
üzerinden geriye doğru dışarı çekin.
 Boşaltma torbasını kapatma şeritleriyle
deliğin altında sızdırmaz şekilde kapa-
tın.
 Boşaltma torbasını çıkartın.
 Boşaltma torbasını yasal düzenlemele-
re göre tasfiye edin.
 Yeni boşaltma torbasını takın.
 Boşaltma torbasını haznenin üzerine
geçirin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Diyafram filtresinin değiştirilmesi
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Diyafram filtresini çıkartın.
 Yeni diyafram filtresini hazne kenarının
üzerinden çekin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Elektrotların temizlenmesi
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Elektrotları bir fırçayla temizleyin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Arızalarda yardım
TEHLIKE
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı
kapatın ve elektrik fişini çekin.
Not: Bir arıza (Örn; filtre kırılması) ortaya
çıkarsa, cihaz hemen kapatılmalıdır. Tekrar
işletime almadan önce arıza giderilmelidir.
Emme türbini çalışmıyor
 Akım beslemesinin prizini ve sigortasını
kontrol edin.
 Cihazın elektrik kablosunu, elektrik fişi-
ni, elektrotlarını ve prizini kontrol edin.
 Cihazı açın.
Vakum türbini kapanıyor
 Kabı boşaltın.
Hazne boşaldıktan sonra vakum
türbini tekrar çalışmaya başlıyor
 Cihazı kapatın ve 5 saniye bekleyin, 5
saniye sonra tekrar çalıştırın.
 Elektrotları ve elektrotların arasını bir
fırçayla temizleyin.
Emme gücü dü
 Vakum memesi, vakum borusu, vakum
hortumu ya da yassı katlama filtresinde-
ki tıkanmaları giderin.
 Dolu elyaf filtre torbasını değiştirin.
 Dolu boşaltma torbasını değiştirin.
 Filtre kapağını doğru şekilde kilitleyin.
 Diyafram filtresini (özel aksesuar) akar
su altında temizleyin ya da değiştirin.
 Yassı katlama filtresini değiştirin.
 Boşaltma hortumuna sızdırmazlık kon-
trolü yapın.
– 7
TR
137

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: