Download  Print this page

Maskinorganer; Symboler På Maskinen; Sikkerhetsanvisninger - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Maskinorganer

1 Elektroder
2 Sugeslange
3 Luftutløp, arbeidsluft
4 Låsing av sugehode
5 Luftinntak, motor-kjøleluft
6 Sugehode
7 Smussbeholder
8 Tilkoblingsmuffe
9 Styrehjulsbøyle
10 Styrerulle
11 Sugestusser
12 Gulvmunnstykke
13 Sugerør
14 Dreiebryter for sugeslange-tverrsnitt
15 Kabelkroker
16 Filterdeksel
17 Bærehåndtak
18 Skyvebøyle
19 Skala for sugeslange-tverrsnitt
20 Bøyd rørstykke
21 Dreieregulator for sugeeffekt (min-max)
22 Kontrolllampe
23 Stikkontakt
24 Automatisk filterrensing
25 Hovedbryter
26 Foldefilter
27 Rensing av filter
28 Holder for gulvdyse
29 Avtappingsslange
30 Holder for sugerør
31 Holder for fugedyse
32 Nettledning
33 Typeskilt
Symboler på maskinen
M
ADVARSEL: Denne maskin inneholder
helsefarlig støv. Tømming og vedlikehold,
inkl. tømming av støvpose, må kun foretas
av sakkyndige personer, som bærer per-
sonlig støvbeskyttelse. Maskinen må ikke
settes i gang før komplett filtersystem er in-
stallert og volumstrømkontrollens funksjon
er kontrollert.
PES
PTFE

Sikkerhetsanvisninger

FARE
– Hvis utblåsningsluften tilbakeføres til
rommet, må det være en tilstrekkelig
ventilasjonsrate (L) i rommet. For at
grenseverdiene skal overholdes, må til-
bakeført volumstrøm ikke overstige 50
% av friskluftvolumstrømmen (romvo-
lum V
x luftvekslingsrate L
R
sielle ventilasjonstiltak gjelder: L
– Bruk av apparatet, oppsuging av de
substanser som det er egnet for, og sik-
ker behandling ved deponering av opp-
sugd materiale, skal kun gjøres av opp-
lært personale.
– 2
NO
!
Foldefilter
Bestillingsnr. 6.904-367.0
Foldefilter (PES)
Bestillingsnr. 6.904-360.0
Foldefilter (PTFE)
Bestillingsnr. 6.907-455.0
Avfallspose
Bestillingsnr. 6.596-886.0
). Uten spe-
W
M
=1h
.
–1
W
91

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: