Download  Print this page

Tus - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

EU-standardinmukaisuu-
stodistus
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asi-
anomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuk-
sia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään
muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
tämä vakuutus ei ole enää voimassa.
Tuote:
Märkä- ja kuivaimuri
Tyyppi:
1.146-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY
2011/65/EU
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Sovelletut kansalliset standardit
-
5.957-652
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.
CEO
Head of Approbation
Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
FI
117

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: