Download  Print this page

Приладдя й запасні деталі; Заява при відповідність Європейського співтовариства - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Приладдя й запасні деталі
– При цьому будуть використовуватись
лише ті комплектуючі та запасні ча-
стини, що надаються виробником.
Оригінальні комплектуючі та запасні
частини замовляються по гарантії,
щоб можна було безпечно та без пе-
решкод використовувати пристрій.
– Асортимент запасних частин, що ча-
сто необхідні, можна знайти в кінці ін-
струкції по експлуатації.
– Подальша інформація по запасним
частинам є на сайті
www.kaercher.com в розділі Сервіс.
Заява при відповідність
Європейського
співтовариства
Цим ми повідомляємо, що нижче зазна-
чена машина на основі своєї конструкції
та конструктивного виконання, а також у
випущеної у продаж моделі, відповідає
спеціальним основним вимогам щодо
безпеки та захисту здоров'я представле-
них нижче директив ЄС. У випадку неуз-
годженої з нами зміни машини ця заява
втрачає свою силу.
Продукт:
Тип:
Відповідна директива ЄС
2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)
2004/108/ЄС
2011/65/ЄС
Прикладні гармонізуючі норми
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Запропоновані національні норми
-
5.957-652
Ті, хто підписалися діють за запитом та
дорученням керівництва.
CEO
уповноважений по документації:
S. Reiser
Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 10
UK
Пилосос для сухого та во-
логого всмоктування
1.146-xxx
Head of Approbation
283

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: