Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 119

Hide thumbs

Advertisement

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-
βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον
επόμενο ιδιοκτήτη.
- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε
οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας
αρ. 5.956-249!
- Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, κα-
θώς και των υποδείξεων ασφαλείας,
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συ-
σκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή
άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφο-
ρά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρό-
σωπό σας.
Πίνακας περιεχομένων
Προστασία περιβάλλοντος . . . EL
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . . . . EL
Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Στοιχεία συσκευής . . . . . . . . . . EL
Χειρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . EL
Απόσυρση. . . . . . . . . . . . . . . . EL
Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . EL
Ε.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συ-
σκευασίες στα οικιακά απορρίμ-
ματα, αλλά σε ειδικό σύστημα
επαναχρησιμοποίησης.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία
θα πρέπει να μεταφέρονται σε
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται
να καταλήγουν στο περιβάλλον.
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα
συλλογής.
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.kaercher.com/REACH
Διαβάθμιση κινδύνων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
1
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
1
τισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η
2
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
2
ματισμό ή θάνατο.
2
ΠΡΟΣΟΧΗ
3
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη
5
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
7
ελαφρό τραυματισμό.
7
ΠΡΟΣΟΧΗ
7
Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατά-
9
σταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια
10
υλικές ζημίες.
10
Χρήση σύμφωνα με τους
10
11
- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται
12
για τον υγρό και τον ξηρό καθαρισμό
επιφανειών δαπέδων και τοίχων.
- Η συσκευή ενδείκνυται για την αναρρό-
φηση ξηρής, μη εύφλεκτης, βλαβερής
για την υγεία σκόνης σε μηχανήματα και
συσκευές. κατηγορία σκόνης M κατά
EN 60 335-2-69. Περιορισμός: Δεν
επιτρέπεται η αναρρόφηση καρκινογό-
νων ουσιών, εκτός της σκόνης ξύλου.
- 1
EL
κανονισμούς
119

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: