Download  Print this page

Утилізація; Гарантія - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Після спустошення бака
всмоктувальна турбіна не
запускається
 Вимкнути прилад і почекати 5 секунд,
після чого знову увімкнути прилад.
 Очистити електроди, а також простір
між електродами за допомогою щіт-
ки.
Знизилась сила всмоктування
 Видалити сміття з всмоктувального
сопла, всмоктувальної трубки, всмок-
тувального шланга або складчастого
фільтра.
 Замінити заповнений фільтруваль-
ний пакет з нетканого матеріалу.
 Замінити заповнений мішок для збо-
ру відходів.
 Правильно зафіксувати кришка філь-
тра.
 Очистити під проточною водою або
замінити мембранний фільтр (додат-
кове обладнання).
 Замініть складчастий фільтр.
 Перевірити зливний шланг на герме-
тичність.
При всмоктуванні виходить пил
Малюнок
 Перевірити правильність встанов-
лення складчастого фільтру або вне-
сти виправлення.
 Замініть складчастий фільтр.
Автоматичне відключення
(чищення у вологому режимі) не
спрацьовує
 Очистити електроди, а також простір
між електродами за допомогою щіт-
ки.
 При роботі з непровідною рідиною
слід постійно контролювати рівень
заповнення.
282
Звуковий сигнал включається
 Встановіть поворотний перемикач на
правильний поперечний розріз шлангу.
 При повному фільтрі-пакеті та пере-
вищенні середньої об'ємної витрати
фільтр необхідно замінити.
 При заповненому мішку для збору
відходів та перевищенні середньої
об'ємної витрати, фільтр необхідно
замінити.
 Замініть складчастий фільтр.
Не виконується автоматичне
чищення фільтра
 Всмоктувальний шланг не підключе-
ний.
Автоматичне чищення фільтра не
 Звернутися до служби підтримки ко-
ристувачів.
Автоматичне чищення фільтра не
 Звернутися до служби підтримки ко-
ристувачів.
Служба підтримки користувачів
Якщо пошкодження не можна усуну-
ти, необхідно перевірити пристрій у
службі обслуговування клієнтів.
Згідно з законними нормами прилад
утилізується після закінчення строку ви-
користання.
У кожній країні діють умови гарантії, на-
даної відповідною фірмою-продавцем.
Неполадки в роботі пристрою ми усуває-
мо безплатно протягом терміну дії гаран-
тії, якщо вони викликані браком матеріа-
лу чи помилками виготовлення. У випад-
ку чинності гарантії звертіться до про-
давця чи в найближчий авторизований
сервісний центр з документальним під-
твердженням покупки.
– 9
UK
вимикається
вмикається
Утилізація
Гарантія

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: