Download  Print this page

İmha Edilmesi; Garanti - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Emme sırasında dışarı toz çıkıyor
Şekil
 Yassı katlama filtresinin doğru montaj
konumunu kontrol edin/düzeltin.
 Yassı katlama filtresini değiştirin.
Kapatma otomatiği (sulu süpürme)
tepki vermiyor
 Elektrotları ve elektrotların arasını bir
fırçayla temizleyin.
 Elektrik iletmeyen sıvılarda doluluk se-
viyesini sürekli olarak kontrol edin.
Korna çalıyor
 Ayar düğmesini doğru vakum hortumu
kesitine ayarlayın.
 Dolmuş elyaf torba filtrede ve asgari ha-
cim akımının altına düşülmesinde, bu-
nun değiştirilmesi gerekir.
 Dolmuş boşaltma torbasında ve asgari
hacim akımının altına düşülmesinde, bu
parçanın değiştirilmesi gerekir.
 Yassı katlama filtresini değiştirin.
Otomatik filtre temizleme çalışmıyor
 Vakum hortumu bağlı değil.
Otomatik filtre temizleme
kapatılamıyor
 Müşteri hizmetlerine haber verin.
Otomatik filtre temizleme açılamıyor
 Müşteri hizmetlerine haber verin.
Müşteri hizmeti
Arızanın giderilememesi durumunda, ci-
haz müşteri hizmetleri tarafından kon-
trol edilmelidir.
İmha edilmesi
Cihaz, kullanım süresi sonunda atılacağı
zaman, yasal kurallara göre giderilmelidir.
138
Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafın-
dan verilmiş garanti şartları geçerlidir. Ga-
ranti süresi içinde cihazınızda oluşan muh-
temel hasarları, arızanın kaynağı üretim
veya malzeme hatası olduğu sürece ücret-
siz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan
yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu
zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza
veya size en yakın yetkili servisimize baş-
vurunuz.
Aksesuarlar ve yedek
– Sadece üretici tarafından onaylanmış
aksesuar ve yedek parçalar kullanılma-
lıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek
parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir
biçimde çalışmasının güvencesidir.
– En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini
kullanım kılavuzunun sonunda bulabilir-
siniz.
– Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri,
www.kaercher.com adresindeki Servis
bölümünden alabilirsiniz.
– 8
TR

Garanti

parçalar

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: