Download  Print this page

Avfallshantering; Garanti; Tillbehör Och Reservdelar - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Frånkopplingsautomatiken
(våtsugning) fungerar inte
 Rengör både elektroder och mellan-
rummet mellan elektroderna med en
borste.
 Kontrollera fyllnadsnivån ofta när ej le-
dande vätska används.
Signalhorn ljuder
 Ställ in vridreglaget på rätt sugslangst-
värsnitt.
 När fiberfilterpåsen är full och minsta
volymström underskrids måste den by-
tas.
 Denna måste bytas ut när avfallspåsen
är full och vid underskridning av minsta
volymström.
 Byt plattveckat filter.
Automatiska filterrengöringen
arbetar inte
 Sugslang ej ansluten.
Det går inte att stänga av den
automatiska fiterrengöringen
 Informera kundservice.
Det går inte att starta den
automatiska fiterrengöringen
 Informera kundservice.
Kundservice
Kan störningen inte åtgärdas måste ag-
gregatet kontrolleras av auktoriserad
serviceverkstad.

Avfallshantering

Apparaten ska föras föreskriftsenligt till av-
fall efter dess livslängd har förbrukats.
106
I respektive land gäller de garantivillkor
som publicerats av våra auktoriserade dist-
ributörer. Eventuella fel på aggregatet re-
pareras utan kostnad under förutsättning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. I frågor som gäller garantin ska du
vända dig med kvitto till inköpsstället eller
närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Tillbehör och reservdelar
– Endast av tillverkaren godkända tillbe-
hör och reservdelar får användas. Origi-
nal-tillbehör och original-reservdelar
garanterar att apparaten kan användas
säkert och utan störning.
– I slutet av bruksanvisningen finns ett ur-
val av de reservdelar som oftast be-
hövs.
– Ytterligare information om reservdelar
hittas under service på www.kaer-
cher.com.
– 8
SV

Garanti

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: