Download  Print this page

Apparaat-elementen; Symbolen Op Het Toestel; Veiligheidsinstructies - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Apparaat-elementen

1 Elektroden
2 Zuigslang
3 Luchtuitstroming, werklucht
4 Vergrendeling van de zuigkop
5 Luchttoevoer, motor-koellucht
6 Zuigkop
7 Vuilreservoir
8 Aansluitmof
9 Stuurwielhouder
10 Zwenkwiel
11 Luchtinlaatleidingen
12 Vloersproeier
13 Zuigbuis
14 Draaischakelaar voor doorsnede van
zuigslang
15 Kabelhaak
16 Filterafdekking
17 Handgreep
18 Duwbeugel
19 Schaalverdeling van de doorsnede van
zuigslang
20 Elleboog
21 Draairegelaar voor zuigcapaciteit (min-
max)
22 Controlelampje
23 Contactdoos
24 Automatische filterreiniging
25 Hoofdschakelaar
26 Vlak harmonicafilter
27 Filterreiniging
28 Houder voor vloersproeier
29 Aftapslang
30 Houder voor zuigbuizen
31 Houder voor voegsproeier
32 Netkabel
33 Typeplaatje
50

Symbolen op het toestel

M
WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat
stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezond-
heid. Alleen deskundige personen die een
geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting
dragen mogen het apparaat onderhouden
en leegmaken, daarbij inbegrepen het ver-
wijderen van de stofzak. Schakel het appa-
raat niet in voordat het volledige filtersy-
steem geinstalleerd en de werking van de
volumestroomcontrole getest is.
PES
PTFE

Veiligheidsinstructies

GEVAAR
– Indien de retourlucht in de ruimte terug-
geblazen wordt, moet een voldoende
ventilatiegraad L in de ruimte voorhanden
zijn. Om de vereiste grenswaarden na te
leven, mag de teruggevoerde volume-
stroom maximaal 50 % van de volume-
stroom verse lucht (ruimtevolume V
luchtverversingspercentage L
gen. Zonder bijzondere ventilatiemaatre-
gelen geldt het volgende: L
– 2
NL
!
Vlak harmonicafilter
Bestel-nr.
6.904-367.0
Vlakke harmonicafilter
(PES)
Bestel-nr.
6.904-360.0
Vlak harmonicafilter (PTFE)
Bestel-nr.
6.907-455.0
Afvalzak
Bestel-nr.
6.596-886.0
) bedra-
W
=1h
W
M
x
R
.
–1

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: