Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 156

Hide thumbs

Advertisement

Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 A membránszűrőt (különleges tartozék)
húzza rá a tartály peremére.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Nedves porszívózásról szárazra váltás
FIGYELEM
Nedvesről szárazporszívózásra kapcso-
láskor vegye figyelembe a következő-
ket:
Száraz por felszívásakor nedves szűrő-
elem esetén a szűrő eltömődik és használ-
hatatlanná válhat.
 A nedves szűrőt használat előtt cserélje
ki szárazra.
 Szükség esetén cserélje ki a szűrőt , az
"Ápolás és karbantartás" pont alatt van
leírva.
Megjegyzés: Tartós nedves porszívózás
esetén ajánlott egy PES lapos redős szűrőt
használni (lásd Szűrőrendszerek).
Nedves porszívózás
VESZÉLY
Nedves porszívózáskor nem szabad
egészségre ártalmas porokat felszívni.
Gumiél felhelyezése
Ábra
 Kefecsík kivétele.
 Gumiajkakat beépíteni.
Megjegyzés: A gumiélek strukturált oldalá-
nak kifelé kell nézni.
A szívócsatlakozás elzárása
Ábra
 A csatlakozókarmantyú behelyezéskor
illeszkedjen pontosan a szívócsatlako-
záson.
 A csatlakozókarmantyút ütközésig tol-
juk be.
A textil porzsák eltávolítása
Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 A textil porzsákot hátrafele kihúzni.
 Hajtsa be a zárófület és szorosan zárja
le a textil porzsákot.
156
 Az elhasznált textil porzsákot a törvé-
nyes rendelkezéseknek megfelelően
pormentesen zárt zsákban ártalmatla-
nítsuk.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
– Nedves piszok felszívása esetén, min-
dig ki kell venni a textil porzsákot.
A szemeteszsák eltávolítása
Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 A szemeteszsákot felhajtani.
 A szemeteszsák nyílását a szívótá-
masztékokon át hátrafelé kihúzni.
 A szemeteszsákot a zárszalaggal a nyí-
lás alatt szorosan lezárni.
 Vegye ki a szemeteszsákot.
 A szemeteszsákot a törvényi előírások-
nak megfelelően távolítsa el.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
– Nedves piszok felszívásakor mindig ki
kell venni a szemeteszsákot.
A membránszűrő eltávolítása
Ábra
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Távolítsa el a membránszűrőt.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
– Nedves piszok felszívásakor mindig el
kell távolítani a
membránszűrőt (különleges tartozék).
Szennyvíz leeresztése
Ábra
 Eressze le a szennyvizet a leeresztő
csövön keresztül.
Általános
– Ha a nedves szennyeződést a kárpit-
vagy hézagszívó fejjel szívják fel, illetve
ha túlnyomórészt vizet szívnak fel tar-
tályból, ajánlott kikapcsolni az „Automa-
tikus szűrőletisztítás"" funkciót.
– Amikor eléri a max. folyadékszintet, a
készülék automatikusan lekapcsol.
– 4
HU

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: